Det har aldri vært flere barn i spesialskoler enn nå, ifølge ferske GSI-tall. Arkivfoto: Utdanning

GSI: Rekordmange elever på spesialskole

Tilsammen 4138 elever går på en spesialskole eller ved en spesialavdeling. Det er det høyeste antallet siden en startet å registrere disse elevene for seks år siden.

Publisert Sist oppdatert

Utdanning kartla i 2012 at det var over 5000 elever i Norge som ikke gikk i ordinære klasser. Etter Utdannings avsløringer begynte Utdanningsdirektoratet å innhente tall når de ber skolene rapportere til Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

 

Elevene som ble borte

Første gang antallet elever i spesialskoler og spesialavdelinger ble registrert, var i 2013. Da var antallet 4018. Dette samsvarte dårlig med tallene som Utdanning hadde innhentet året før. Om lag 1000 elever var borte fra listen.

Utdanning spurte den gang Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet og leder av avdelingen for statistikk: Hvor har disse elevene tatt veien?

 – GSI-tallene er selvrapporterte tall fra skolene og skoleeierne. Det er viktig å være klar over. Det er dermed forskjellige årsaker til at det kan være feil i denne rapporteringen, men vi har gode kvalitetssikringsrutiner for å fange opp dette, svarte Kjetil Digre.

 

Avdekket store mangler i GSI-tallene

Utdanning ettergikk tallene fra Utdanningsdirektoratet og sjekket dem opp mot Utdannings egen kartlegging, og det viste seg da at det var store mangler i GSI-tallene fra direktoratet. Det var 71 rene spesialskoler eller egne spesialavdelinger som Utdanning hadde kartlagt, som ikke var rapportert inn til GSI.

I etterkant av saken vedgikk Utdanningsdirektoratet at det så ut til å være en underraportering av spesialskoler og forsterkede avdelinger i GSI-statistikken.

– Dette viser jo at det kan stilles spørsmål ved disse tallene, sa Digre til Utdanning tilbake i 2013. Han sa de ville sjekke dette nærmere påfølgende år.

 

Alternativ opplæringsarena

Antallet elever i spesialskoler og faste spesialavdelinger har imidlertid endret seg lite i de påfølgende år. Årets tall viser at det er 4138 elever som går på det som i GSI-statistikken kalles en fast organisert avdeling for spesialundervisning. Antallet sank til 3913 elever i 2014 for så å stige jevnt og trutt. I år er det flere registrerte elever i spesialskoler og faste spesialavdelinger enn alle de foregående årene.

Samtidig spør man i GSI også om hvor mange elever som er utplassert én eller flere dager i uken utenfor ordinær opplæring, i det de kaller en alternativ opplæringsarena. I år gjaldt det 1 686 elever. Direktoratet har tidligere sagt at de tror enkelte av elevene i Utdannings kartlegging fra 2011 i ettertid har blitt registrert på denne posten i GSI, og at det kan være noe av årsaken til avviket.

Saken ble oppdatert 14.12.2018 klokken 08:00. Da ble det lagt til alt etter mellomtittelen "Avdekket store mangler i GSI-tallene". I tillegg ble ingressen endret fra "fem år siden" til "seks år siden".

 

 

 

Powered by Labrador CMS