Situasjonen for private barnehager – en varslet krise

Debatt: De private ideelle barnehagene trenger en økonomisk krisepakke for å kunne overleve de neste to årene.

Publisert

«Flere private barnehager i Trondheim kan gå konkurs». Denne overskriften står å lese i en reportasje i Adresseavisen 8. februar. Her går det fram at hovedårsaken til de store økonomiske utfordringene skyldes en kombinasjon av at tildelingene til private barnehager er basert på tilskuddene til de kommunale to år tilbake, og at Trondheim kommune ikke fullfinansierte den lovpålagte bemanningsnormen før 1. januar 2020 – ett og et halvt år etter at normen ble innført. Konsekvensene av dette etterslepet ser ut til å bli dramatiske for mange av de private barnehagene i Trondheim, særlig de små ideelle. En tilsvarende situasjon ser vi også andre steder i fylket og landet for øvrig.

Dette innlegget ble først publisert på adressa.no.

Utdanningsforbundet Trondheim har vært klar over denne situasjonen lenge. Vi har varslet både direkte til politikerne i kommunen og gjennom debattinnlegg i media om hva konsekvensene av å vente med å innfri en lovpålagt norm ville få for de private barnehagene. Nå ser vi dessverre at bekymringene fra både styrerne og de tillitsvalgte i de private barnehagene var berettiget. For flere av de små ideelle barnehagene kan konsekvensene bli at de enten går konkurs eller velger å la seg kjøpe opp av en av de store barnehagekjedene.

Forskning viser at private ideelle barnehager kommer godt ut både når det gjelder pedagogisk tilbud og på foreldreundersøkelser.

Private ideelle barnehager spilte en viktig rolle da Trondheim som første storby fikk full barnehagedekning høsten 2006. Forskning viser at private ideelle barnehager kommer godt ut både når det gjelder pedagogisk tilbud og på foreldreundersøkelser. Mange av disse barnehagene prioriterte å innfri bemanningsnormen allerede 1. august 2018, ett og et halvt år før den ble fullfinansiert i de kommunale, noe de nå må betale dyrt for. I Trondheim er mange politikere opptatt av mangfoldet denne typen barnehager bidrar med, noe som vil forsvinne dersom disse går konkurs eller kjøpes opp av store kjeder.

Nå trenger de private ideelle barnehagene en økonomisk krisepakke for å kunne overleve de neste to årene. Med Trine Skei Grande som ny kunnskapsminister, den politikeren i Norge som har vært den største forkjemperen for private barnehager, forventer vi at regjeringen forstår at det må friske midler til for at de private ideelle barnehagene fortsatt skal bestå.

Powered by Labrador CMS