Utdanningsetaten i Oslo granskes etter ny varslersak

Flere ansatte varslet om at rektor mobbet og trakasserte ansatte, men de opplevde at lite ble gjort. Nå har det sentrale varslingsrådet i Oslo kommune beordret gransking.

Publisert

Det melder Dagsavisen som har fått dokumentet som viser hva som skal granskes etter varslene fra ansatte på Ammerud skole.

  • Kritikkverdig ledelse der rektor blant annet har brukt styringsretten til å overkjøre ansatte.
  • Mobbing og trakassering av medarbeidere over tid.
  • Brudd på taushetsplikten.
  • Feilaktig bruk av oppsigelser, overtallighet og nyansettelser.
  • Gjengjeldelse mot ansatte etter varsling.
  • Degradering og fratakelse av stilling og tittel.

Det eksterne revisjons- og rådgivningsselskapet BDO Norge er hyret inn for å bistå i granskingen, og Utdanningsetatens håndtering av varslene er noe av det som blir undersøkt.

Dagsavisen har vært i kontakt med flere av varslerne, og tidligere verneombud ved skolen, Eva-Pia Åberg, sier at det utviklet seg en fryktkultur ved skolen etter at ny rektor kom inn.

Rektor ved skolen, Kiet Dang, viser til at medarbeiderundersøkelsen ved skolen viser gode tilbakemeldinger fra de ansatte på alle punkter.

– På en så stor arbeidsplass som vår skole, vil det alltid være noe variasjon i oppfatninger og holdninger, svarer han til Dagsavisen via e-post.

Utdanningsetaten sier de har fulgt opp varslene med undersøkelser og tiltak, men de har avslått å stille til intervju med Dagsavisen og unnlatt å svare på flere av de skriftlige spørsmålene.

Her finner du hele saken i Dagsavisen (bak betalingsmur).

 

Powered by Labrador CMS