Forskere har funnet ut at det ikke har noen betydning på sluttkarakteren om elever har fått færre karakterer i norsk underveis i skoleløpet. Arkivfoto: Utdanning

Færre norskkarakterer gir ingen utslag i sluttkarakterene

Elever som fikk færre karakterer i norsk underveis i skoleløpet, fikk ingen signifikante utslag på sluttkarakteren. Mens lærerne som var med på forsøket, mente de ble bedre lærere.

Publisert

Forskere har analysert standpunktkarakterene i norsk fra 197.000 elever i videregående skole ved avslutningen av det tredje året på videregående (VG3). De ville se om elevenes læring påvirkes av hvorvidt elevene har vært del av forsøket med færre karakterer underveis mens de gikk i VG1 og VG2 eller ikke. Rapporten fra forskerne blir publisert i dag.

I en NIFU-rapport fra 2016 sier lærere at norskundervisningen blir bedre av å gi færre karakterer

 

Underveisvurdering

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Tone Vindegg har vært med på å sette i gang evalueringen av forsøket.

– Forskerne finner ingen endringer i karaktersettingen mellom elever som har fått en eller to karakterer de to første årene, kontra de som har fått tre norskkarakterer hvert halvår, sier Vindegg til Utdanning.

Ved de skolene som var med i forsøket ga læreren mer underveisvurdering til elevene, og det ble avholdt færre prøver med karakterbedømming.

– Svært mange av lærerne sa at de fikk langt mer tid til å gi vurdering til elevene og større frihet til å legge opp undervisningen mer i tråd med læreplanen. Mange følte også at de var en bedre lærer og ble motivert av opplegget, sier Vindegg.

 

– Karakterer har status

Arbeidsmengden norsklærere har ved å skulle fastsette tre karakterer to ganger i året, har blitt diskutert mange ganger. Elever har fått tre karakterer to ganger i året i norsk.

– Det å utvikle et godt språk når en gir muntlige og skriftlige tilbakemeldinger, slik at elevene vet helt konkret hva de skal jobbe mer med, er viktig for å lykkes med vurdering som fører til læring. Elevene som var med i forsøket, sa også at de syntes undervisningen de fikk var mer variert og at det var mer tid til muntlige økter, sier Vindegg.

– Spurte foreldrene etter flere karakterer?

– Karakterer har status i den norske skolen og blir oppfattet som en tydelig beskjed. Dette forsøket har vist at eksamenskarakterene ikke går ned selv om elevene får færre karakterer underveis.

– Vil dere anbefale at det blir gitt færre karakterer i norsk?

– Det er ikke opp til oss å avgjøre. Vi overleverer rapporten også er det opp til politikerne å bestemme hva som skal gjøres, sier Vindegg.

Rapporten skal overleveres Kunnskapsdepartementet, som deretter vil vurdere hva som eventuelt skal gjøres videre.

En evaluering fra 2012 viser at elever og lærere er fornøyd med én felles karakter i norskfaget i vg1 og vg2

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS