Leter etter skoler som vil være leksefri i en «leksebevisst» kommune

Stavanger kommune skal finne 2-3 skoler som ønsker å prøve en toårig periode som leksefri til tross for at ingen skoler i kommunen ønsker å være leksefrie.

Publisert

Alle skolene i Stavanger kommune har startet en diskusjon og vurdering av leksepraksis, og nesten alle har kommet til en konklusjon om hvorvidt skolen skal være lekseredusert eller leksefri. Ingen skoler har konkludert med at de ønsker å være helt leksefrie – de fleste skolene betegner seg som «lekseredusert» eller «leksebevisst».

Et flertall av skolene melder om at leksediskusjonen har vært nyttig og bevisstgjørende. Til tross for at skolene har kommet til ulike konklusjoner, er det stor enighet om at det er viktig å ha tydelige retningslinjer og prinsipper for leksepraksis.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det ingen direkte hjemmel for å gi lekser i opplæringsloven eller privatskoleloven med forskrifter. Det er dermed opp til den enkelte skole å avgjøre om elevene skal ha lekser.

Alta kommune har vedtatt en prøveordning kommende skoleår, som kan forlenges med ett år, med leksefri skole på 5. trinn ved to skoler. Men i Arendal ønsker ingen skoler å være med på et pilotprosjekt. I Moss vil politikerne gjøre skolen leksefri, men lærerne protesterer.

En kartlegging fra 2019 viser at 9 av 10 grunnskoler i Norge gir lekser. De øvrige grunnskolene oppgir at de er leksefrie.

Tall fra Ungdataundersøkelsen i 2019 viser at det etter 2015 har vært en tydelig nedgang i andel elever som bruker over en time på lekser på ungdomstrinnet og jenter bruker mer tid på lekser enn gutter.

Undervise seg selv

Det har vært en runde på alle skoler i kommunen og konklusjonen er noe ulik. De fleste skolene velger å betegne seg som «lekseredusert skole», og legger ulike definisjoner i dette. Noen skoler bruker begrepet «leksebevisst», og synliggjør på denne måten at de har et bevisst forhold til lekser.

Rennesøy skule er en av skolene som har besluttet at de fortsatt skal ha lekser, men presiserer at:

Lekser bør være kjent stoff/repetisjon, skolen bør begrense lekser i perioder med mange prøver og/eller store prøver, gode, meningsfulle lekser fremfor mange lekser, skolen bør gi varierte lekser som bidrar til økt motivasjon og det er viktig at lærerne følger opp leksene.

LES: Det er på tide å få inn en klarere bestemmelse om lekser i opplæringsloven

Kannik skole påpeker at det ikke skal gis lekser for å fylle opp med arbeid eller for å gi eleven noe å gjøre, eller for å gi hjemmeoppgaver hvor stoffet ikke er gjennomgått på skolen som gjør at eleven må undervise seg selv.

I kommunens skoleutvalg tidliger ei mai, ble et forslag fra Ap, FP, MDG og SV ble vedtatt, hvor partiene ber kommunedirektøren komme med forslag til 2-3 skoler som selv ønsker å prøve en toårig periode som leksefrie, men kun med eventuelt leselekse. Prøveperioden evalueres av ansatte, elever og foreldre, og bør kobles opp mot forskning. Utvalget får en orientering om funn i prosjektet.

Powered by Labrador CMS