Halvparten av foreldrene kjenner ikke til mobbeloven for barnehagebarn

– At nesten halvparten av oss ikke kjenner til lovendringen fra i fjor er dessverre ikke overraskende og bekrefter følelsen av at mobbing, krenkelser og utestengelse i barnehagen enda ikke er tatt tak i, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Publisert

1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft som forplikter barnehagene til å ha nulltoleranse mot mobbing og tydeligere regler for håndtering.

Nå har Foreldreutvalg for Barnehagen, FUB, undersøkte hvilken kjennskap foreldrene egentlig har til lovendringen. I februar gjennomførte Respons analyse en spørreundersøkelse blant 1000 barnehageforeldre.

Undersøkelsen viser at 46 prosent av foreldrene har svært eller ganske dårlig kjennskap til lovendringene fra i fjor.

Bare 21 prosent svarer at de kjenner loven svært eller ganske godt.

– Foreldre ønsker å ta del i jobben med å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle, men da er det avgjørende at vi kjenner til loven. Målet med det nye regelverket var blant annet å gjøre det tydeligere hva foreldre kan forvente av barnehagen. At bare to av ti av de spurte sier at de kjenner endringene svært eller ganske godt, er nedslående, sier FUB-leder Einar Olav Larsen i en pressemelding.

Mangel på informasjon

I undersøkelsen oppgir 43 prosent av foreldrene at de har mottatt informasjon om det nye lovverket, 39 prosent har ikke fått noe informasjon og 18 prosent er usikre.

Samtidig er det så mange som 86 prosent av foreldrene som er ganske godt kjent med hvem de skal kontakte hvis barnet deres ikke trives eller har det utrygt i barnehagen.

Men bare 60 prosent oppgir at de i liten eller ingen grad har kjennskap til hvordan barnehagen håndterer saken videre dersom man er bekymret for sitt barn.

Les også: – Nok ansatte og flere barnehagelærere er viktig for å hindre at ansatte krenker barn

Flere saker

Tidligere i vår skrev Første Steg/Utdanningsnytt en rekke saker om krenking av barn i barnehagen. Der kom det frem at en av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn.

Vi snakket med pedagogiske leder som kunne fortelle om barn som fikk kjeft for å ha tisset i buksa. Og vi fortalte historien til Turid Nese (36). Krenkelsene hun opplevde i barnehagen har preget henne hele livet.

FUB forteller at deres rådgivere stadig oftere blir kontaktet av foreldre som forteller at barnet deres blir utestengt i lek, krenket av en ansatt eller mobbet.

– Noen har varslet barnehagen, andre har ikke varslet. Det disse foreldrene har til felles, er at de er usikre på hvordan saken tas videre i barnehagen, sier FUB-leder Einar Olav Larsen, og legger til:

– Vi jobber alle for barnets beste, og da er det nødvendig at de som kjenner barnet best har kjennskap til regelverket og hvordan barnehagen håndterer det.

Les også: – Vi utdanner uskikkede barnehagelærere

Vil forsterke loven

Torsdag presenterer FUB funnene de har gjort og overrekker sin rapport til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Da vil de også gjenta sitt ønske om at loven må forsterkes. Den nye barnehageloven har nemlig ikke, som opplæringsloven, et krav om at barnehagene skal dokumentere aktivitetsplikten og ha et system som gjør det etterprøvbart.

– I skolen klages det til en uavhengig instans, statsforvalteren. Når man skal klage til barnehageeier, er faren for ulik behandling større. Vi erfarer at de som klager, kommer til et visst nivå, men så er det ingen som kan hjelpe dem videre, sa Larsen til Utdanningsnytt tidligere i år.

Powered by Labrador CMS