Ny mobbelov i barnehagene trer i kraft ved nyttår

Fra 1. januar 2021 trer en ny lov i kraft som forplikter barnehagene til å ha nulltoleranse mot mobbing og tydeligere regler for håndtering.

Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagene følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra.

Det innføres også en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenker barn, og barnehagene forpliktes til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Videre blir det innført krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger lovverk og forskrifter, inkludert rammeplanen og det nye regelverket mot mobbing, og kommunene skal påse at barnehagene følger lovendringene.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS