– Ny inntaksmodell skal bidra til å minske ulikhet, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Oslos nye skolebyråd vil legge fram forslag til ny inntaksmodell med vekt på elevenes ønsker

Skolebyråd Sunnvia Holmås Eidsvoll (SV) er glad for at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fredag ga klarsignal til at fylkene kan velge inntaksmodell til videregående skoler selv.

Publisert Sist oppdatert

Inntaksutvalget

  • Det kommunale utvalget som utredet nye inntaksmodeller i Oslo, ble nedsatt i desember 2018. Utvalget besto av 14 medlemmer og ble ledet av forsker Berit Lødding NIFU. Rapporten ble levert i mars 2020.
  • Utvalget gikk igjennom norsk og internasjonal forskning på inntak og simulerte fem modeller; karaktermodellen, loddmodellen, lodd– og karaktermodellen, kvotemodellen og førstevalgsmodellen.
  • Utvalget anbefalte ikke valg av modell.
  • Ni utvalgsmedlemmer gikk inn for var en variant av karakterbasert inntak. Åtte utvalgsmedlemmer gikk inn for videre utredning av progresjonsmodellen. Den vektlegger innsats og progresjon ikke bare karakterer.
  • Byrådet jobber nå videre med to modeller som utvalget mente burde utredes grundigere: en progresjonsmodell, der man premierer progresjon innenfor ulike mestringsklasser fremfor sluttresultat, og et modifisert karakteropptak der man kan få ulike tilleggspoeng.
  • I tillegg ser de på en tredje modell, med en blanding av karakteropptak og opptak av grupper av elever med svakere karakterer.
  • Når resultatene av utredningen er klare høsten 2021, vil byrådet be om innspill. Så legges sak fram i bystyret.

Etter kunnskapsminister Tonje Brenna gjorde det klart at fylkene fortsatt skal få velge inntaksmodell til videregående skoler selv, kan det bli slutt på rent karakterbasert inntak til de videregående skolene i Oslo. For dagens byråd ønsker en annen modell og har gitt Utdanningsetaten i oppgave å utrede tre alternativer.

Les også: Tybring-Gjedde (H) er opprørt over forslaget til nye inntaksmodeller i Oslo-skolen

– Jeg er svært glad for at kunnskapsministeren nå har avklart at det skal være opp til fylkene å bestemme inntaksmodell til videregående skoler. Det vil gi oss muligheten til å finne en modell som minsker ulikhet og som kan bidra til økt gjennomføring, sier nyutnevnt byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Skal utrede tre modeller

Hun legger vekt på at Oslo kommune har jobbet grundig med å utrede alternative inntaksmodeller til dagens frie skolevalg.

Les også: – Karakterbasert inntak i hele landet kan endre norsk skole for alltid

– Byrådet har opprettet et uavhengig ekspertutvalg og hatt en bred prosess med involvering fra alle parter, ikke minst med elevene, sier Eidsvoll.

Det jobbes fortsatt med å utrede ny inntaksmodell, som er tilpasset skolene og forholdene i Oslo.

– Når vil forslagene til ny inntaksmodell være klare?

– Vi vil legge fram en sak for bystyret når vi har konkludert.

Vil ivareta elevens ønsker

Eidsvoll understreker at elevens ønsker også skal bli ivaretatt i en ny modell.

– Jeg ser det som viktig at vi ivaretar elevenes ønsker. I en undersøkelse i forbindelse med inntaksutvalget svarte elevene at de særlig var opptatt av at alle skulle ha like muligheter til å komme inn på skolene, samtidig som det skulle lønne seg å jobbe hardt på skolen og at det var mulig å velge mellom alle skolene i Oslo, sier Eidsvoll.

Hun understreker at byrådet kommer til å lene seg tungt på forslag fra Utdanningsetaten.

– I dag er det Utdanningsetaten som er ansvarlig for å «kjøre» inntaket til videregående skole. De har kunnskapen, erfaringen, oversikt over dimensjonering og har kontakt med alle skoler i forbindelse med inntaket. Vi vil, som i alle store saker, lene oss på vår fagetat. Dette gjelder også når vi skal utarbeide forslag til ny inntaksmodell for videregående opplæring, sier Eidsvoll.

Powered by Labrador CMS