Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Fritt skolevalg gir elevene mer frihet og større muligheter

Debatt: Elevene må velge hva de vil i livet og hvor mye de er villige for å jobbe for det.

Publisert

Regjeringen ønsker at elever skal ha større frihet og mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal starte på. Det er mange hensyn vi skal ivareta, men målet vårt er at flere elever skal få velge skolen sin i større grad enn i dag.

Fylkeskommunene vil da enten ha fritt skolevalg eller fritt skolevalg innenfor inntaksområder. Den nye modellen skal være en fleksibel modell hvor fylkene kan lage egne inntaksområder. Hvordan disse inntaksområdene skal se ut, skal vi diskutere og jobbe videre med sammen med fylkeskommunene. Vi skal bygge på erfaringer fra fylkene som allerede i dag har fritt skolevalg med inntaksområder.

Fylkene skal fortsatt kunne ha en desentralisert skolestruktur og legge til rette for at elevene ikke får for lang reisevei.

Undersøkelser har vist at elever kan få bedre resultater ved friere skolevalg. Det kan nok ha sammenheng med motivasjonen. De vet at de må jobbe på skolen for å komme inn der de ønsker.

Med flere valgmuligheter og mer frihet, kommer også mer konkurranse.

Guri Melby

Noen vil kalle det et karakterbasert skolevalg. Med flere valgmuligheter og mer frihet, kommer også mer konkurranse. Elevene må ta et aktivt valg på hva de vil i livet, og hvor mye de er villige for å jobbe for det.

Jeg er sikker på at uavhengig av modell vil de aller fleste ungdomsskoleelevene jobbe hardt for å få gode resultater.

Les også: «Fritt skolevalg» – bare for de beste elevene

Hvilken videregående skole du kan søke på, er et viktig livsvalg for mange tenåringer. Kanskje ønsker de et nytt miljø, eller har lyst til å starte litt på nytt et sted? Kanskje er det skoler som har et bredere fagtilbud, andre språkfag, kanskje andre fasiliteter. Det er veldig mange årsaker.

Jeg tror valgfriheten vil motivere elevene. Ikke bare fordi de har valgt det selv, men fordi de i tillegg har jobbet for det. Det tror jeg kan være positivt for lærerne som kan få mer engasjerte elever i klasserommet.

Jeg skal være ærlig på at det er fordeler og ulemper med alle inntaksmodeller, og jeg er klar over at norske fylkeskommuner er ulike. Med friere skolevalg får elever ta en større del av valget selv. Det er jo tross alt deres liv det handler om. Gir vi ungdommer tillit til å selv å velge hvilket utdanningsprogram de vil søke på, bør vi også gi dem tillit til i større grad å kunne velge hvor i fylket de vil gå på skole.

Powered by Labrador CMS