Maren Bjørlin Egeland (2) klatrer gjerne høyt opp i ribbeveggen for så å hoppe ned. Pedagogisk leder Cathrine Pedersen er tett på når Maren hopper.

Barnehagen bygde om lekerommet til en gymsal

I denne barnehagen klatrer barna selv opp og ned fra ribbevegger og høye trær. De får også lov å løpe i gangene.

Publisert

– Hos oss er det ikke nok i seg selv at barna deltar i fysisk aktiv lek. Her må barn lære seg å bruke kroppen i alt de gjør, sier styrer Gro Mette Boberg i Læringsverkstedet Borre idrettsbarnehage i Horten. Metoden de bruker, kalles «pedagogisk idrett».

– I stedet for å gjøre alt for barna lar vi dem prøve selv med voksne tett på. Pedagogikken baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen som virkemiddel. Dette utnytter vi i alle situasjoner gjennom hele barnehagedagen, forklarer styreren.

Pedagogisk leder Cathrine Pedersen forklarer at aktivitetene i seg selv kanskje ikke skiller seg ut fra aktiviteter som foregår i andre barnehager. Forskjellen er at her skal barnet få oppleve kroppslig mestring i alle aktiviteter fra lek og samspill til rutinesituasjoner.

– Alle barn skal oppleve bevegelsesglede hver dag. Vi har gjort et bevisst valg ved å ha møbler som er tilpasset barnets høyde og deres kropp. Dette for å gi barna mulighet for å oppleve mestring og selvstendighet også ved bordaktiviteter, sier Cathrine.

Karoline Tofte Tyrdal (3) (f.v.), Emi-An Vu (3), Mikalea Firing (4), Marius Henriksen-Bergli (5) og barnehagelærer Herman Børresen synes laksetaco smaker ekstra godt på strandtur.

Selve turen er målet

De drar mye på tur i barnehagen, og Første steg får være med ned til sjøen, der det lages laksetaco på en grill som står der fast. 

Barnehagen sørger for gode matopplevelser på turer gjennom alle årstider. Barna bærer sekken sin selv, og går cirka halvannen time denne dagen. Det er ikke om å gjøre å komme fortest fram og tilbake, men å bruke alle sansene underveis, utforske og undre seg sammen. 

Læringsverkstedet Borre idrettsbarnehage

Den ligger i Horten kommune og ble idrettsbarnehage i 2016.

Den har 16 ansatte og 4 avdelinger med 57 barn i alderen 1–6 år.

Avdelingene har navn etter kroppsdeler: Caput (hode), Umerus (skulder), Genu (kne) og Allus (tå).

De voksne sørger for aktiviteter som er tilpasset aldersgruppa. Når barn klatrer i en ribbevegg, et tre eller en fjellknaus ute, får barnet erfaring med å tilpasse kraften og å koordinere øye og fot og øye og hånd. Når barna løfter en stein, erfarer de hvor mye kraft de må bruke.

– Vi er opptatt av at barn lærer gjennom hele kroppen: fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt, sier styreren. Et barn som klatrer i et tre, får erfaringer med å gjøre vurderinger og finne løsninger alene eller sammen med andre, sier styreren.

Prøve – øve – mestre

Pedagogisk leder Cathrine forklarer at prøve–øve–mestre står sentralt gjennom hele dagen, ved at barna får mulighet til å mestre ulike situasjoner. Under måltidene spiser de yngste selv i stedet for å bli matet.

– Barna får øvd opp øye–hånd-koordinasjonen, og de lærer hvor mye kraft de skal bruke for å smøre på en brødskive, sier styreren.

Å danse oppå tjukkasen er noe barna liker veldig godt. Maren Bjørlin Egeland (2), Ulrik Olafsen Kalland (2), Vanessa Myhra Paulsen (2) og styrer Gro Mette Boberg i glad dans.

– Det samme skjer i garderobesituasjoner. I stedet for å ta støvlene på barna, setter vi oss ned i deres høyde og veileder dem. På den måten erfarer barna hvor hardt de må dra med armene, og at det lønner seg å spenne fra med bena samtidig, sier hun

Stimulerer alle sanser

I barnehagen bruker de bevegelsessirkelen som et verktøy for å legge til rette for varierte aktiviteter. Sirkelen er delt inn i fire perioder, der målet er å stimulere kroppens sanser, motoriske ferdigheter og koordinasjon. Både arealer og materiell innendørs innbyr til fysisk aktivitet. I idrettsbarnehagen jobber de naturlig nok ekstra med rammeplanens fagområde kropp, bevegelse, mat og helse.

Benedikte Olafsen.

Benedikte Olafsen er mamma til Ulrik Olafsen Kalland (2). Hun er imponert over hvor tett på barna de ansatte klarer å være hele dagen, både inne og ute.

– Til tross for at Ulrik har diabetes type 1, noe som krever overvåking hele tiden, føler jeg meg helt trygg, sier Benedikte.

– Jeg kjører gjerne et stykke for at Ulrik skal få lov til å klatre så høyt han vil i ribbeveggen med trygge voksne til stede, sier hun.

Lek med fallskjermen gir fine felles opplevelser på småbarnsavdelingen.

Lov å løpe i gangene

Mens vi snakker, løper Ulrik fram og tilbake i gangen og sier «løpe fort, løpe fort», før han tar seg en tur opp i ribbeveggen, hele tiden med en voksen tett på. Her er det lov å løpe i gangene.

– Det folk først legger merke til hos oss, er at arealene utenom avdelingene også er lagt til rette for fysisk aktivitet. Vi er til stede hele tiden, både ved organisert og fri lek. Barna er blant annet veldig glad i å danse, de stuper kråke på tjukkasen, klatrer i ribbeveggen og hopper ned, sier styreren, mens Maren Bjørlin Egeland (2) danser ved siden av.

– Musikk er gøy, sier hun. Det er tydelig at bevegelsesgleden er stor.

En pust i bakken etter hopp på tjukkasen: pedagogisk leder Cathrine Pedersen (t.v.), Ulrik Olafsen Kalland (2), Vanessa Myhra Paulsen (2), Maren Bjørlin Egeland (2), Viktor Evgenievich Vilgotskiy (1), styrer Gro Mette Boberg og Huzaif Noor (3).
Powered by Labrador CMS