Myndighetene har bestemt at fraværsgrensa skal gjelde som vanlig, men elever med milde symptomer og de som er i karantene skal få hjemmeundervisning.

Oslo-rektor før skolestart:
– Juster fraværsgrensa!

Rektor på Ullern videregående i Oslo tror det blir vanskelig for elever, lærere og rektorer å praktisere fraværsgrensa under korona-epidemien.

Publisert

Rektorer ved videregående skoler tror det vil bli krevende å følge fraværsreglene når skolene starter. Skolene i landet har gult nivå i forhold til smittevern, men etter det Utdanning får opplyst endres ikke fraværsreglene.

– Vi, som rektorer har stilt mange spørsmål om hvordan vi skal praktisere fraværsregelen. Dette er en av tingene som må være på plass før elevene kommer, sier rektor Toril Røeggen ved Ullern videregående i Oslo.

Utdanningsdirektoratet opplyser at fraværsgrensa skal gjelde som vanlig. Det vil si at elever må ha legeerklæring dersom de er syke og borte fra skolen, og at ved mer enn 10 prosents fravær i et fag får de ikke vurdering i faget.

Både Røeggen og hennes kollega Camilla Lervik, rektor ved Elvebakken videregående i Oslo, er spente på hvordan dette kommer til å fungere.

– Hjemmeundervisning

– Elever som er snufsete kan ifølge retningslinjene få hjemmeundervisning, mens for de som er syke gjelder fraværsgrensa, sier Lervik.

Dette vil kreve at lærerne også følger opp de elevene som er i karantene eller mistenker korona.

– Men vi kan ikke pålegge lærerne dobbeltarbeid. De kan ikke både undervise klassen og de som er hjemme. Men noe oppfølging må elevene som er hjemme også få, sier Lervik.

Hun tror det blir viktig å bruke skjønn.

– En ting er å lage reglene, men vi som står i praksis må finne en måte å gjennomføre dette på, sier hun.

– Juster fraværsgrensa

Dersom fraværsgrensa skal praktiseres som normalt tror Ullern-rektoren det kommer til å bli en krevende høst.

– Det er vanskelig for oss som skole å skille mellom de elevene som har koronasymptomer og de som har symptomer på annen sykdom. Fraværsgrensen bør ikke fjernes, men justeres. Jeg kan ikke se hvordan vi skal praktisere den som vanlig, sier Røeggen.

Hun mener en justering kan være at elever med forkjølelsessymptomer holder seg hjemme til de har fått tatt en test og at en korona-test kan fungerer som legeerklæring.

Hjemmearbeid

På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir imidlertid ikke videreført når skoleåret starter igjen nå.

I en pressemelding i juli oppfordret statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Kreken Almeland skolene til å bruke det handlingsrommet de har, slik at elevene får en best mulig skolehverdag.

I pressemeldingen heter det at "for elever som har milde eller ingen symptomer på sykdom, men som likevel må holde seg hjemme, kan skolene for eksempel vurdere en ordning hvor elevene utfører organisert studiearbeid hjemmefra etter avtale med faglærer eller rektor".

– Slike løsninger vil gjøre at elever med milde symptomer kan holde seg hjemme, men likevel gjøre skolearbeid, uttalte Almeland, men tilføyde at det er viktig at slike løsninger ikke skal være langvarige.

Også de ordinære reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis gjelder fra høsten.

Powered by Labrador CMS