Vanligere med gjengangere i Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten har nedgang i tallet på ungdommer de følger opp. Men en større andel av ungdommene er gjengangere.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2012 ble 20 161 ungdommer fulgt opp av Oppfølgingstjenesten. I juni i år var tallet 13 900. Tallet har gått jamt nedover i disse åra, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Les denne! 6 av 10 som dropper ut av videregående, får ikke oppfølging

Oppfølgingstjenesten

  • Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men likevel ikke er i videregående opplæring eller arbeid.
  • Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdommene inn i en aktivitet, og har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene.

En av tre

1 av tre ungdommer har vært omfatta av Oppfølgingstjenesten to år på rad. Det er en økning fra 36 prosent i fjor til 39 prosent i år. Disse ungdommene kan ha vært i en eller annen type aktivitet i deler av tida de har vært fulgt opp av oppfølgingstjenesten.

Utdanningsdirektoratet ser dette i sammenheng med at flere gjennomfører videregående utdanning, og at tallet på de som blir tatt hånd om av Oppfølgingstjenesten derfor går ned.

– Dermed kan ungdommene som nå får hjelp av oppfølgingstjenesten trolig være en mer selektert gruppe som kreve lenger tid med rådgivning og oppfølging før de kommer inn i et egnet tilbud, skriver Utdanningsdirektoratet.

Korona

I juni i år har 4 100 ungdommer ikke kommet i aktivitet, men får oppfølging og veiledning av oppfølgingstjenesten.

– I løpet av skoleåret blir denne gruppen vanligvis mindre, men i år har det vært en liten økning fra februar til juni, skriver Utdanningsdirektoratet.

Årsaken er trolig at koronautbruddet. Veilederne i oppfølgingstjenesten har hatt færre muligheter til å få ungdom inn egnet tilbud i koronaperioden.

Ulike tiltak

Blant ungdommene som har kommet i aktivitet er de fleste i det som i statistikken heter "ulike tiltak". Totalt er 22 prosent av ungdommene i tiltak i regi av NAV, og i tillegg er omtrent 7 prosent i ulike fylkeskommunale opplæringstiltak. Det er også en relativt stor gruppe, 11 prosent som er syke eller i institusjon. Dette er på samme nivå som i fjor

Det er stor variasjon mellom fylkene både når det gjelder andelen ungdommer de ikke har fått tak i. I Oslo får ikke Oppfølgingsetaten tak i 36 prosent av de aktuelle ungdommene, mens tallet er er på under 5 prosent i flere fylker. 56 prosent av ungdommene i Vestfold og Telemark har kommet i aktivitet i løpet av skoleåret, I Oslo er andelen 16 prosent.

Powered by Labrador CMS