6 av 10 som dropper ut av videregående, får ikke oppfølging

Riksrevisjonen sier fylkeskommunene ikke er flinke nok til å fange opp elever som faller ut av videregående skole. Riksrevisor Per-Kristian Foss oppfordrer fylkeskommunene til å ansette flere folk i oppfølgingstjenesten.

Publisert

Det kommer fram i rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid». De peker på at av nærmere 16.000 elever som faller ut av videregående hvert år, er det rundt 10.000 som ikke får god oppfølging gjennom tiltak.

Riksrevisor Per-Kristian Foss la i dag frem resultatene.

 

 Vi lykkes ikke med å gi disse ungdommene et godt oppfølgingstilbud. Hvert år er det 10.000 unge mennesker som ikke blir gitt sjanser. Arbeidsmarkedet etterlyser ikke ufaglært arbeidskraft, så disse unge stiller svakt i det nye arbeidsmarkedet, sier Foss.

 

Rundt 30 prosent av ungdommene som begynner i videregående skole, faller fra underveis i skoleløpet. Ifølge opplæringsloven skal fylkeskommunene gi et oppfølgingstilbud til disse gjennom oppfølgingstjenesten. Rapporten fra Riksrevisjonen viser at det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder hvor godt de klarer å fange opp disse ungdommene.

 

Store forskjeller

Foss sier det er uforståelig at det er så store forskjeller mellom fylkene.

– Det er veldig store forskjeller. Noen fylker er gode, andre mindre gode. Det bør være mulig å lære av de som får det til. Det faller fra 16.000 ungdommer hvert år, så dette er en enorm oppgave for fylkenes oppfølgingstjenester, sier Foss.

I fylker som Telemark og Sør-Trøndelag er bare én av fire ungdommer blitt fanget opp og er i tiltak, mens i Vest-Agder og Aust-Agder er godt over halvparten av ungdommene i et tiltak.

Saken fortsetter under grafikken.

– Må få flere ansatte

Foss understreker overfor bladet Utdanning at han mener det er altfor få ansatte i oppfølgingstjenesten. Han viser til at det i fylkeskommunene kun er satt av 200 årsverk til å følge opp rundt 16.000 nye ungdommer som faller fra hvert år.

– Det burde vært flere. Min appell til fylkeskommunene er at dette arbeidet bør de prioritere sterkere, sier Foss som mener fylkeskommunene umulig kan få gjort dette arbeidet godt nok med kun 200 årsverk.

 

Noe positivt

Riksrevisjonen viser samtidig til at det er en positiv utvikling at oppfølgingstjenesten klarer å hjelpe flere ungdommer til å begynne i arbeid, opplæring og lære enn den gjorde for fire år tilbake. Det er også slik at oppfølgingstjenestene nå er i kontakt med en større andel av ungdommene enn før, selv om de ikke får flere inn i tiltak. 

Riksrevisjonen mener at Kunnskapsdepartementet må iverksette tiltak for å styrke systematikken i fylkeskommunenes arbeid med ungdom som har falt fra i videregående.

 

Les også: Vest-Agder har høyest andel på tiltak

Her kan du lese hele rapporten fra Riksrevisjonen og svaret til Riksrevisjonen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Powered by Labrador CMS