Rektor ved Bekkestua barneskole i Bærum, Hans Christian Ruud.
Rektor ved Bekkestua barneskole i Bærum, Hans Christian Ruud.

Rektor: Får ikke forberedt skolestarterne som vi ellers gjør

Korona-viruset gjør at mange skoler ikke kan trygge fem-seksåringene på skolestarten slik de pleier. Nå håper rektorene Melby vil gi tydelige svar for hva som venter skolestarterne til høsten.

Publisert

– Vanligvis har vi invitert skolestarterne til en mini-skoledag og en mini-SFO-dag. Men det har vi vært nødt til å avlyse i år. Vi kan heller ikke ta imot barnehagebarna i skolegården slik vi pleier. De legger ofte de turen hit, spiser og leker litt her, i ukene før de skal begynne på skolen. Men nå er skolegården stengt for alle unntatt våre elever, sier rektor ved Bekkestua barneskole i Bærum, Hans Christian Ruud.

Skolen så først for seg at de måtte avlyse foreldremøtene for de kommende førsteklassene også, men etter at reglene ble lempet litt på, vil de invitere i to omganger, til møter med to-meters avstand i aulaen.

– Jeg er veldig glad for at vi får gjennomført disse. Foreldre til skolestartere har behov for mye informasjon. Særlig førstegangsforeldrene. De kan ikke få vite nok. Men vi skulle også gjerne møtt barna, og trygget dem på en måte som vi ikke får til nå, sier Ruud.

Les også: Barnehagebarna får tilvenning på SFO tre måneder før skolestart

– Må tenke nytt

Rundt forbi i Norge er det tusenvis av fem- og seksåringer som skal starte på skolen til høsten. Men forberedelsene er ikke blitt de samme denne våren.

Barnehagene har ikke kunne besøke skolene som før, og for mange av barna vil møtet med skolen til høsten, bli deres første. Aslaug Andreassen Becher, skoleforsker ved OsloMet, mener mange skoler og barnehager har en utfordring nå for å sikre en god og trygg overgang.

– Forskning har avdekket hvor nødvendig det er med et tett og godt samarbeid mellom barnehagene som skal avgi barn og skolene som skal ta imot dem. Korona-krisen vil kreve at mange må tenke nytt for å kunne sikre dette nå, sier hun.

– Krevende

Becher har pedagogikk i begynneropplæring og klasseromsforskning som spesialfelt. Hun påpeker at årets førskolebarn har hatt en veldig annerledes vår.

– Først var de hjemme i flere uker. Nå er de tilbake i barnehagen, men med mindre frihet til bevegelse og lekekamerater, sier hun og legger til:

– Om smittevernreglene opprettholdes til høsten kan de bli delt i grupper utover klassen, med begrensninger til lek og fysisk kontakt til og med i friminuttene.

Bekkestua-rektoren sier de foreløpig planlegger for en tilnærmet ordinær skolestart til høsten, men at alle usikkerhetene gjør det krevende.

– Om dagens smittevernregler opprettholdes vil det gi oss flere utfordringer, spesielt med tanke på plass. Vi skal ta imot et kull på 80 førsteklassinger, sier han.

– Vi skal få det til, men det kan bli en annerledes skolestart.

Les også: Var seksårsreforma i skolen eit feilsteg?

Skoleklubb og overgangslærer

Rektor ved Hagaløkka skole i nabokommunen Asker tror det er en utfordring for mange skoler og barnehager å ivareta skolestarterne og deres foreldre nå. Hun mener de har en fordel av at de har et godt innarbeidet system allerede.

Skolen har en egen skoleklubb for førskolebarna, med oppstart allerede i januar hvert år. Og en av deres lærere jobber som overgangslærer, med et par dager på skolen og et par dager i barnehagen, for å gjøre overgangen tryggest mulig.

– Av hensyn til smittevernreglene har hun nå vekslet mellom en uke i barnehagen og en på skolen, men på den måten har vi kunnet skape den kontakten vi mener er nødvendig. Før koronaen brøt ut rakk vi å ha et foreldremøte, og to møter med skoleklubben hvor de var på besøk her og fikk hilse på meg og lærerne. Det gjør det helt klart lettere for oss, og ikke minst for barna og deres foreldre nå, sier Vedeler.

– Å skape en god overgang mellom barnehagen og skolen handler om barna, men dreier seg vel så mye om foreldrene. Det er noen ganger de som er mest spente, og trenger informasjon, mener hun.

Skolen har også gjennomført de overgangsmøtene de bruker å ha med barnehagene, bare denne gangen over video.

Les også: Barnehagebarn må øve på å spise fort

Håper Melby vil gi svar

Vedeler mener skolestarternes situasjon godt kunne vært adressert på nasjonalt nivå.

– Mange etterlyser et skoletilbud for avgangselevene, men barnehagebarna er også avgangsbarn. Mange av dem har hatt en annerledes vår, og nå skal de over i skolen uten de samme forberedelsene man bruker å ha. Det kunne vært løftet frem av Melby, sier hun.

Skolestarterne har vært tema på rektormøtene i Asker, og kommunen har oppfordret skolene til å lage presentasjonsvideoer som de kan sende barna i barnehagene. Det skal de også gjøre ved Bekkestua barneskole.

Rektor der, Hans Christian Ruud, håper også kunnskapsministeren vil gi noen svar på hvordan høsten blir for førsteklassingene når hun legger frem planen for videre skoleåpning torsdag.

– Nå er det mye usikkerhet. Det er krevende for oss på skolen, for foresatte og for ungene som sitter hjemme og lurer.

Powered by Labrador CMS