Har du en lærer som liker deg, er det stor sannsynlighet for at du lærer deg å lese raskere og bedre. Ill.foto: Pixabay

Når læreren liker deg, leser du raskere og bedre

Går du i førsteklasse og læreren liker deg, lærer du sannsynligvis å lese raskere og bedre enn du ville gjort om du ikke følte deg likt – dette ifølge en studie ved Lesesenteret ved UiS.

Postdoktor Maria Therese Jensen og kolleger ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har stilt nær 3000 førsteklassinger spørsmål om i hvilken grad de føler at læreren liker dem.

I tillegg har elevene fått svare på spørsmål om hvor gode de selv synes de er til å lese, hvor gode de er til å lese lange historier, hvor flinke de er til å lese sammenlignet med kameratene, og om de synes det er vanskelig å lese.

Konklusjonen er entydig: Elever som føler seg likt av læreren, har et godt selvbilde av seg selv, noe som igjen påvirker utviklingen av gode leseferdigheter.

– Funnene viser at det er avgjørende for leseutviklingen at elevene opplever at læreren ser dem og respekterer dem, sier Jensen.

– Noen lærere kjenner kanskje på dårlig samvittighet fordi de ønsker å ivareta disiplinen bedre, men det er altså like viktig for læringen at man bygger gode relasjoner med elevene.

Kristin Kraft Kavli er førsteklasselærer ved Tjensvoll skole i Stavanger. Hun er ikke overrasket over funnene i studien. Hun sier på nettsidene til UiS at skolen har utviklet rutiner med tanke på å styrke kontakten mellom lærere og elever. Hun nevner blant annet én-til-én-lesing mellom elev og lærer:

– Det er en fin anledning til å snakke om hvordan det går på skolen, i friminuttet og hjemme.

Powered by Labrador CMS