Nå skal det forskes på sammenhengen mellom elevenes læring og lærertetthet. Arkivfoto: Erik M. Sundt

Skal forske på effekten av økt lærertetthet

Hva betyr lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Dette er et spørsmål som har vakt stor interesse og mye engasjement de siste årene, men hvor forskningen spriker i forskjellige retninger.

Two Teachers er ett av to store forskningsprosjekter som skal undersøke effekten av økt lærertetthet for norske elever.

Denne artikkelen var først publisert i Bedre skole nr. 3/2016

 

Stortinget har bevilget opp mot 400 millioner kroner til nye lærerstillinger på 1. til 4. trinn, og 50 millioner kroner til å forske på effekten av økt lærertetthet i to store forskningsprosjekter: Two Teachers ledes av Lesesenteret og skal se på effekten av økt lærertetthet i leseundervisningen. I tillegg skal Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) undersøke effekten av smågruppeundervisningen i matematikk.

Two Teachers skal ledes av førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret.

– De siste årene har det blitt bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig, vil ikke nødvendigvis føre til at elevene lærer veldig mye mer. Økt lærertetthet gir økt handlingsrom. Men vi må se på hvordan lærerne kan utnytte ressursene best mulig sånn at hver enkelt elev kan få mer tilpasset undervisning, sier Solheim til lesesenteret.uis.no.

Powered by Labrador CMS