Man får ikke bukt med lærermangelen før man justerer kravet om 40 skolepoeng, skriver Karl Øyvind Jordell.

Firerkravet i matematikk er egentlig ikke skrotet

Debatt: Oppmykningen vil gi marginalt flere lærerstudenter til distriktene og Nord-Norge

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet kunngjorde 18. november at man nå fjerner kravet om 4 i matematikk for å bli lærer. Men man innfører et krav om 40 skolepoeng, som tilsvarer karakteren 4 i snitt.

Det møtte ca. 2700 studenter til grunnskoleutdanning i høst. Dette utgjorde 66 prosent av de tilbud som ifølge Samordna opptak ble sendt ut etter at det såkalte suppleringsopptaket var foretatt. Samlet var det 3200 studieplasser, slik at ca. 500 sto tomme. Da hjelper det lite at man med nye karakterkrav sier man ville få 330 flere kvalifiserte søkere. Selv om alle disse skulle få tilbud, ville bare 217 møte fram, og det vil fortsatt være ca. 300 tomme plasser. Egentlig flere, fordi en del studier er overbooket.

I Kunnskapsdepartementets pressemelding i denne saken heter at det har «… vært for få kvalifiserte søkere til flere av utdanningene i Nord-Norge og i distriktene, og her er det kapasitet til å utdanne flere lærere. Det er også i disse områdene at behovet for flere kvalifiserte lærere er størst».

Jeg har sett nærmere på hva endringen i opptaksregler ville betydd for fremmøtet til lærerutdanningene for trinn 1-7 i år, gitt at også de 217 studentene fordelte seg som de som startet i høst. De tre distriktsutdanningene på Vestlandet ville økt opptaket med 4 studenter: 2 i Volda, 1 i Sogndal og 1 på Stord. De to distriktsutdanningene i Nord-Norge ville økt med 3: 2 i Alta og 1 i Mo. (I Tromsø ville økningen vært 3, i Bodø 1.)

Årsaken er at man egentlig ikke har fjernet kravet om 4 matematikk. Ser man på hvordan utkastet til nye opptaksregler er utformet, blir det tydelig at de gamle kravene opprettholdes. Men det er innført en streng unntaksbestemmelse for studenter som ikke oppfyller 4-kravet: Dersom disse har 40 skolepoeng eller mer, kan de slippe inn med 3 i matte. Bestemmelsen omfatter selvfølgelig ikke mange. Har man først 40-50 skolepoeng, har man som oftest 4 i matte.

For lærerutdanningen for trinn 5-10 vil tallene være av samme størrelsesorden, så det kunne vel blitt en økning på totalt ca. 15 studenter i distriktene. En tredel faller fra i løpet av studiet, slik at man vil få ca. 10 lærere. Når man regner inn Bodø og Tromsø, ville Nord-Norge også få en økning på 15 studenter, som ville gi 10 lærere.

Man får ikke bukt med lærermangelen før man justerer kravet om 40 skolepoeng.

Man får ikke bukt med lærermangelen før man justerer kravet om 35 skolepoeng. Alternativet er og blir blant annet at mange elever får ufaglærte lærere den viktige første lese- og skriveopplæringen. Dette vil bli enda tydeligere om en måneds tid, når nye tall for lærerdekningen publiseres.

Powered by Labrador CMS