Frps Roy Steffensen.

Frp mener Storberget-utvalget går langt utover sitt mandat

– Vi er sjokkert og overrasket. Det var ikke Stortingets intensjon at utvalget skulle presentere ny politikk, sier Frps Roy Steffensen.

Publisert

– I fjor klarte vi å fryse de store kuttene som regjeringen foreslo for private barnehager, og Frp fikk gjennomslag for at det skulle nedsettes et hurtigarbeidende utvalg fordi vi var uenig om tekniske detaljer på beregninger av tilskudd. Det var ikke Stortinget sin intensjon å få et utvalg som på få måneder skulle presentere ny politikk, intensjonen var kun i å rydde i tekniske begreper slik at sektoren hadde noen faste holdepunkter til den videre debatten, skriver Frps Roy Steffensen til Utdanningsnytt.

Steffensen leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Onsdag fulgte han med da Storberget-utvalget, som nettopp var et resultat av budsjettforliket i Stortinget i fjor, overleverte sin rapport til kunnskapsminister Guri Melby.

Der heter det at flertallet i utvalget vil gi kommunene økt ansvar og myndighet, også over private barnehager.

Forslaget innebærer å gi kommunene mulighet til å lage lokale regler for finansiering av barnehager, samt at kommunene kan sette kvalitetskrav til barnehagene, vilkår for hvilke barnehager som skal ha støtte (kommersielle eller ideelle) og krav til gode lønns- og arbeidsvilkår.

På rød-grønn side får de stor støtte for sine forslag, mens både PBL og Høyre er svært kritiske.

Roy Steffensen mener de har gått langt utover sitt mandat.

Les også: – Tiden er overmoden for å stramme inn reglene for de private barnehagene

– Spikeren i kista

– Frp er overrasket og sjokkert over hvor langt utvalget går, for dette trodde vi skulle bli en kjedelig teknisk rapport som knapt ville bli omtalt som en notis i Klassekampen, skriver han.

– Intensjonen til Stortinget når dette ble satt ned var å få på plass en felles forståelse av hva som er riktig nivå/definisjon på kapitaltilskudd, pensjonstilskudd og om bemanningsnorm var fullfinansiert eller ikke. Dette var stridstemaer hvor både sektoren, KS, regjering og politiske partier har hatt forskjellig forståelse, og at vi ønsket å få til noe som man kunne ha som et felles utgangspunkt.

Steffensen mener utvalgsflertallets forslag vil gi politikere og byråkrater i kommunene mye mer makt.

– Kommunene får makt til å definere størrelse på tilskudd, lengde på tilskudd, de får forkjøpsrett, de kan innføre lokale forskrifter, og de får anledning til å diskriminere barnehagene ut i fra om de er «ideelle» eller «kommersielle». I tillegg vil de blant annet kreve at alle private barnehager må bli selvstendige rettssubjekt, og de vil kunne legge ned barnehageplasser som foreldre vil ha for å opprettholde barnehageplasser som kommunen selv ønsker å beholde. Dette er spikeren i kisten for den store og velfungerende private barnehagesektoren, skriver Steffensen.

Les også: Høyre: – Vil gjøre private barnehager til en politisk slagmark

Powered by Labrador CMS