Torstein Tvedt Solberg (Ap).

– Tiden er overmoden for å stramme inn reglene for de private barnehagene

Storberget-utvalget høster stor støtte hos de rød-grønne for sine forslag til en ny finansieringsmodell for private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg forventer at regjeringen får på plass en ny finansieringsmodell allerede til statsbudsjettet som legges frem i høst, sier Aps utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, til Utdanningsnytt.

Onsdag la Storberget-utvalget frem sin rapport "Du er blitt henta". Der foreslår flertallet å gi gir kommunene økt ansvar og myndighet, også over private barnehager. Forslaget innebærer å gi kommunene mulighet til å lage lokale regler for finansiering av barnehager, samt at kommunene kan sette kvalitetskrav til barnehagene, vilkår for hvilke barnehager som skal ha støtte (kommersielle eller ideelle) og krav til gode lønns- og arbeidsvilkår.

Både PBL og Høyre går hardt ut mot forslaget, men på rød-grønn høster de stor støtte.

– Tiden er overmoden

– Nå bekreftes det Rødt har sagt: Kommersielle konsern har fått dominere og styre barnehagesektoren i landet, ideelle barnehager skvises ut, kommuner tvinges til å kutte i offentlige barnehageplasser, og muligheten for å hente ut profitt på barnehagedrift er stor. Pengene kommer ikke barna til gode. La dette bli spikeren i kista for barnehageprofitørene, skriver Rødts leder Bjørnar Moxnes i en e-post til Utdanningsnytt.

– Det bør være en kraftig vekker for regjeringen at utvalget slår fast at det offentlige sløser bort penger som skulle gått til omsorg for barna i barnehagen. Det er på tide å fjerne skylappene, uttaler SVs leder Audun Lysbakken.

Også Arbeiderpartiet mener det er på høy tid at det gjøres noe med regelverket.

– Private barnehager mottar 26 milliarder kroner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling, Arbeiderpartiet vil at pengene skal brukes på barna. Regjeringen burde strammet inn regelverk og finansiering for private barnehager for lengst. Det haster at vi tar grep og får stoppet velferdsprofitørene. Tiden er overmoden for å stramme inn reglene, sier Tvedt Solberg.

– Barnehagesektoren har siden barnehageforliket i 2003 i stor grad vært bygget opp ved hjelp av private krefter. Er det greit å snu på finanseringsmodellen nå?

– Jeg er uenig i den beskrivelsen, svarer Tvedt Solberg.

– Vi har nå et utdatert finansieringssystem, og fasen med massiv utbygging er over. Det krever et nytt system som er tilpasset sektoren slik den ser ut i dag og fremover. Jeg synes det derfor er interessant at også dette utvalget vil gi kommunene større styring over finansiering av private barnehager. Det er et utgangspunktet Arbeiderpartiet er enig i.

Han merker seg at PBL går i mot flertallets modell.

– Det er synd at PBL velger å stå alene og kritisere. Finansieringsmodellen er overmoden for endring og full av smutthull, og da må vi tørre å ta tak i de faktiske utfordringene som utvalg etter utvalg har pekt på. Vi har ikke tid til nye forsinkelser nå, sier Tvedt Solberg.

Les også: Denne lille barnehagen har vært en kilde til rikdom i snart 20 år

Vil ha profittfrie barnehager

Rødts Bjørnar Moxnes skriver til Utdanningsnytt at de ikke bare er glad for rapporten som ligger på bordet nå, men at vil gå enda lenger og "kreve at et nytt flertall etter valget gjør lovendringer som sikrer profittfrie barnehager".

– Første skritt må være å gjennomføre forslagene fra utvalget om å la de folkevalgte i kommunene skille mellom kommersielle og ideelle private barnehager, sikre mangfoldet og tilpasse kapasiteten. I budsjettforliket mellom Frp og regjeringa fikk de kommersielle fortsatt tilgang på gunstige Husbanklån. Barnehageeiere har tjent milliarder på utleie og salg av barnehageeiendom. Dette må vi få en slutt på, skriver Moxnes.

– Tilskuddet til private som er ment å dekke pensjon og andre utgifter må tilpasses de reelle utgiftene, slik at penger bevilget til barnehage ikke ender opp hos eierne, men går til god velferd og gode arbeidsvilkår, skriver han.

Moxnes får full støtte hos SV-lederen:

– Det er nødvendig å gå helt til et profittforbud, bare det vil løse problemet en gang for alle. SV vil jobbe for gjennomslag for dette hvis vi får et nytt flertall til høsten, det er en svært viktig sak for oss, sier Lysbakken.

Powered by Labrador CMS