Et elevkor på scenen under Skolenes sangdag, sammen med symfoniorkesteret Oslo-Filharmonien, i 2018. Foto: Hans Skjong

Regjeringen vil fjerne sang fra norskfaget

Regjeringen foreslår å fjerne sangen fra læreplanen i norsk. Det betyr at sang i norsktimene kan bli valgfritt fra 2020.

Regjeringen fjernet sang fra den overordnede delen av lærerplanene høsten 2017. Nå vil de legge ytterligere lokk på allsangen i norske klasserom, skriver Framtida.no.

utkastet til nye lærerplaner foreslår regjeringen å fjerne sang fra det nye norskfaget som skal gjelde fra høsten 2020. Det betyr at det kan bli valgfritt for norsklærere i barneskolen om det skal synges i klasserommet eller ikke.

 

– Lærerne har ansvar for metodene

Førsteamanuensis Kari Holdhus ved Høgskulen på Vestlandet mener at fjerning av sangen vil være til skade for barn og unge, og svekke medmenneskelighet og fellesskap i Norge.

Hun får støtte fra Marit Arnstad (Sp) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, som frykter at det i fremtiden blir helt tilfeldig om elevene lærer seg nasjonale fellessanger som «Ja, vi elsker».

– Hvis sangen blir fjernet helt fra lærerplanen i norsk, så frykter jeg at den forsvinner helt fra norsk skole, sier Marit Arnstad (Sp) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) understreker at det ikke er meningen at lærerplanen skal være pensumlister med detaljerte skildringer av innholdet i undervisningen.

– Sang skal selvsagt ikke ut av skolen. Med de nye læreplanene er sang fortsatt en del av skolen, i tillegg til at norsklærere har god anledning til å bruke sang som metode. Samtidig har Sp og Arnstad vært opptatt av at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal brukes i undervisningen, sier hun.

 

– Dreining mot det teoretiske 

I 2018 besøkte Utdanningsnytt Skolenes sangdag i Oslo Konserthus. Allerede da var det kjent at sang ville bli fjernet fra den nye overordna læreplanen.

Førstelektor i musikk ved Nord universitet, Solveig Salthammer Kolaas, var kritisk. Hun mener den generelle utviklingen i skolen er en stadig større dreining mot det teoretiske. Og at det går på bekostning av de praktisk-estetiske fagene.

– Elever må få utvikle alle sider av seg selv, og sang i skolen bidrar til at dette skjer. Forskning viser også at det er en klar sammenheng mellom sang i skolen og bedre språkutvikling, sa Kolaas. 

 

©NTB/Utdanning

Powered by Labrador CMS