Evalueringen av fagfornyelsen har en økonomisk ramme på 50 millioner kroner. Arkivfoto: Utdanning

Kort frist: 50 mill. kr. til forskere som vil evaluere fagfornyelsen

Forskere som ønsker å være med på å evaluere Fagfornyelsen, må delta på søkeseminar på Gardermoen førstkommende mandag. I potten ligger det 50 millioner kroner.

Publisert

Forskerne som ikke har anledning til å delta på seminaret, kan følge seminaret via streaming.

På søkeseminaret, skal professor ved Universitetet i Stavanger, Elaine Munthe, orientere om både søkeprosessen og hva forskningsprosjektene er ment å gi svar på. Hun er leder for programstyret.

Evalueringen har en økonomisk ramme på 50 millioner kroner.

Det skal lyses ut inntil 40 millioner i den første utlysningen. Søknadsfristen for prekvalifisering er 28. februar 2019, og frist for endelig tilbud er 28. mars 2019. 

 

Hva forskerne skal gi svar på

 Evalueringen skal gi kunnskap om:

  • Kvaliteten på det nye læreplanverket.
  • Hvordan det arbeides med å utvikle og ta i bruk det nye læreplanverket. 
  • Hva fagfornyelsen betyr for skolens praksis og for elevene.

 

Programstyret for forskningsprogrammet

• Elaine Munthe (leder), professor og dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.

• Ola Erstad, professor og instituttleder ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

• Lise Tingleff Nielsen, områdesjef for grunnskole, Danmarks Evalueringsinstitutt

• Knut Martin Mørken, professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

• Torjer Andreas Olsen, professor ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

• Elise Wedde, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet

• Kristin Eidet Robstad, Kommunaldirektør i nye Kristiansand kommune

• Kjersti Flåten, divisjonsleder for Divisjon for kunnskap, analyse og formidling, Utdanningsdirektoratet

• Hallvard Thorsen, Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet stiller i programstyremøtene som observatør

Powered by Labrador CMS