Ingunn Folger leder Lærerprofesjonens etiske råd.

NLA bekymrer lærernes etiske råd

Lærerprofesjonens etiske råd stiller spørsmål ved Norsk Lærerakademis verdidokument.

Publisert Sist oppdatert

Lærerprofesjonens etiske råd stiller spørsmål ved om verdidokumentet til Norsk Lærerakademi legitimerer en praktisering som bryter med lærerprofesjonens sentrale etiske prinsipper.

Dette kommer fram i en uttalelse Lærerprofesjonens etiske råd gjorde fredag. Det er Khrono som først skreiv om saka.

Bekymring

De siste månedene har rådet mottatt henvendelser fra NLA Høgskolens ansatte, studenter og samarbeidspartnere. NLA Høgskolen er en kristen, privat høgskole som blant anna tilbyr lærerutdanning.

I henvendelsene blir det uttrykker bekymring for om både praktiseringa og verdidokumentet ved NLA kan være i konflikt med FNs barnekonvensjon, opplæringsloven, lærerutdanningenes formål og Lærerprofesjonens etiske plattform.

Les også: Det er NLA som diskriminerer – ikke praksislærerne

I skolens verdidokument står det blant annet at «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken». Videre heter det at høgskolens ansatte «i konstruktivt samvirke realiserer høgskolens formål, i lojalitet mot høgskolens grunnlag».

Hindrer likeverd

Lærerprofesjonens etiske råd er et uavhengig råd under Utdanningsforbundet og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren.

I uttalelsen fra rådet heter det: « LER (Lærernes etiske råd) er bekymret for om NLAs praktisering hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter. Videre er LER bekymret for om søkernes kjønn eller samlivssyn vektlegges mer enn akademisk egnethet i tilsetningsprosesser. Vi stiller spørsmål ved om NLAs forvaltningspraksis knyttet til tillitsvalgtes representasjon og innsynsrett ikke etterleves i tråd med forvaltningsloven og offentlighetsloven.»

Les også: Homofile er uønsket på kristen lærerhøyskole

LER ber Kunnskapsdepartementet undersøke om NLAs praktisering av lærerutdanning er forenlig med gjeldende lovverk. Barneombudet blir bedt om å undersøke om NLAs praktisering er i strid med barnekonvensjonens artikkel 2 om rett til vern mot diskriminering og artikkel 8 om rett til egen identitet.

Powered by Labrador CMS