Blant mannlige lærere har 56 prosent tilstrekkelig kompetanse, mens andelen er 48 prosent for kvinnelige lærere, ifølge en rapport fra SSB. Foto: Paal Svendsen
Blant mannlige lærere har 56 prosent tilstrekkelig kompetanse, mens andelen er 48 prosent for kvinnelige lærere, ifølge en rapport fra SSB. Foto: Paal Svendsen

Halvparten av engelsklærerne i grunnskolen har ikke nok kompetanse

Langt færre engelsklærere i grunnskolen oppfyller kompetansekravene enn de som underviser i norsk og matematikk. Det er blant funnene i en ny rapport.

Det er også færre kvinnelige lærere enn menn som har studiepoeng i faget, viser en rapport som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– 55 prosent av engelsklærere i grunnskolen har studiepoeng i faget. Til sammenligning har 85 og 82 prosent av henholdsvis norsk- og matematikklærere studiepoeng i disse fagene, sier Biljana Perlic i SSBs seksjon for utdanningsstatistikk.

Opplæringsloven krever at lærere på barneskolen skal ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk. På ungdomsskoletrinnet er kravet 60 studiepoeng. Fram til 2025 kan lærere som mangler tilstrekkelig fagkompetanse, få dispensasjon fra kravet.

– Bare halvparten av engelsklærerne har nok studiepoeng i henhold til kravene i opplæringsloven. Blant mannlige lærere har 56 prosent tilstrekkelig kompetanse, mens andelen er 48 prosent for kvinnelige lærere, sier Perlic.

– Viktig

Behovet for økt fagkompetanse i engelsk er størst på småskoletrinnet hvor sju av ti engelsklærere mangler tilstrekkelig kompetanse i faget.

– Vi har bestilt denne undersøkelsen fordi det er viktig å ha god oversikt over kompetansen til lærerne i norsk skole. Kartleggingen viser at det fortsatt er et stort behov for videreutdanning blant grunnskolelærere, men jeg er glad for at fagene norsk, matematikk og fremmedspråk har mange lærere med formell kompetanse, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Han understreker at kommunene har ansvar for å kartlegge behovet for videreutdanning på den enkelte skole, slik at lærere som underviser i og mangler kompetanse i norsk, matematikk og engelsk får mulighet til å skaffe seg slik kompetanse i perioden fram til 2025

Ni av ti fast ansatt

Ni av ti lærere i grunnskolen er ansatt i faste stillinger. Denne høye andelen må ses i sammenheng med at undersøkelsen til SSB kun inkluderer lærere med stillingsprosent på minst 50 prosent. Tre av fire lærere i grunnskolen er kvinner.

Andelen av lærere som fyller kravene om fagkompetanse, varierer fra fag til fag. Likevel er det slik at i det store og hele har mange grunnskolelærere kompetanse i faget de underviser i. Andelen lærere med kompetanse i faget de underviser i, er høyere på ungdomsskoletrinnet enn på småskole- og mellomtrinnet.

Mangler pedagogisk utdanning

En tilleggsrapport skulle belyse utdanningsnivå og fagkompetanse kun blant undervisningspersonale som mangler fullført pedagogisk utdanning.

Tilleggsrapporten viser at to av tre lærere uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning er fast ansatt i grunnskolen. Fagkompetansen er lavest blant dem som underviser i engelsk, og høyest blant dem som underviser i norsk.

Selv om ingen av lærerne har fullført en pedagogisk utdanning, har flertallet som underviser i matematikk, norsk eller engelsk fagkompetanse i den betydningen at de har nok studiepoeng i faget de underviser i.

Flest kvinner

Tilleggsrapporten viser også at sju av ti lærere uten pedagogisk utdanning er kvinner. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at hele 75 prosent av samtlige lærere er kvinner. Blant kvinnelige lærere er andelen uten pedagogisk utdanning noe høyere enn hos menn.

Andelen uten pedagogisk utdanning er størst blant de unge lærerne – men her er det også et høyt antall som er i ferd med å ta en høyere utdanning.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS