Rektor Henrik Kolstrøm ved Tanabru skole i Finnmark tror løsningen for Finnmark er å satse på lokale krefter. I mellomtiden tas kreative løsninger i bruk. Foto: Alf Ove Hansen

Deler på lærere med naboskolen

Læreren bruker friminuttet til å dra fra den ene skolen til den andre. Kreative løsninger må til for å løse lærermangelen i nord.

Tanabru skole i Finnmark er en av skolene i nord som mangler utdannede lærere. Rektor Henrik Kolstrøm tror løsningen for Finnmark er å satse på lokale krefter, men i mellomtiden tas kreative løsninger i bruk.  

– Vi samarbeider med Deanu sámeskuvla, som ligger rett ved oss. De låner engelsklærer hos oss, vi låner samisklærer fra dem, sier Kolstrøm.

 – Er lærer-deling en løsning for Tana-skolene?

– For skolene hadde kanskje en rulleringsordning vært en vei fremover. Utfordringen er at det kan bli stressende for lærerne å jobbe på flere skoler. Jeg har selv gjort dette, og det var ikke ideelt. En slik modell må i så fall utvikles i samarbeid med lærerne, sier han.

 

Mange stillingsannonser

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen ansatte i grunnskolen som bare har videregående skole, er høy i nord. I tillegg kommer det frem i GSI, Grunnskolens Informasjonssystem, at det er mange ansatte i skolen de de tre nordligste fylkene som ikke oppfyller kompetansekravene.

I Midt-Troms er håpet at den desentraliserte lærerutdanninga på Finnsnes skal sørge for kortreist, faglært arbeidskraft. 

Ved Tanabru skole lyser de ofte ut nye stillinger, og rektor har funnet ut at våren er det beste tidspunktet.

– I fjor lyste vi ut to ganger. Av fem søkere var én kvalifisert. Vi pleier ikke å ha veldig mange søkere, så dette var en normal situasjon, sier Kolstrøm.

Til høsten blir det ny utlysning.  

– Fra neste skoleår har vi ledig stilling som allmennlærer. Vi trenger først og fremst norsklærere på ungdomstrinnet. Og så sliter vi med å få tak i lærere i finsk og samisk.

 

Mer enn mygg og kulde

Tanabru-rektoren er imidlertid skeptisk til at det bare brukes økonomiske tiltak for å lokke lærere til nord.

– Det vi først og fremst trenger, er kvalifiserte lærere. Vi ønsker ikke å være sistevalget, og jeg tror kanskje at det er der vi ender med økonomisk motivasjon, sier han.

Kolstrøm er redd det fortsatt finnes både meninger og myter som ikke er til Nord-Norges fordel.

– Folk sørfra er redd både mygg og kulde, virker det som, sier han. 

 

Han tror at en hospiteringsordning under lærerutdanningen kunne fått mange lærere på nye tanker.

– Jeg vil påstå at vi her oppe i Finnmark har større kunnskap om Sør-Norge enn det de som bor der sør, har om Finnmark. Hospitering på skoler i Finnmark under utdannelsen kan derfor også en være vei å gå for å øke kunnskapen og fremme vår kultur, sier Kolstrøm.

 

Skulle egentlig vært mattelærer

Også rektorstillingen er vanskelig å fylle med kvalifiserte søkere. Kolstrøm kom til Tanabru for å være matematikklærer og inspektør. Men så manglet skolen en rektor.

– Jeg er konstituert rektor, og skulle være det til jul. Rektorstillingen ble nemlig først lyst ut i mai 2018, så om høsten og nå skal den lyses ut igjen. Det har dessverre ikke vært noen kvalifiserte søkere, forteller han.

 

Powered by Labrador CMS