– Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om den nye rammeplanen for barnehagen. Arkivfoto: Lisbet Jære

Ny rammeplan for barnehagene: «Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg»

– Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med at ny rammeplan for barnehagen legges fram i dag.

 

I dag presenterer kunnskapsministeren den nye «grunnloven» som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager.

 

Nulltoleranse for mobbing

For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

– Det er en stor overgang både for barn og foreldre når barnet går fra å være hjemme med foreldrene til å tilbringe mesteparten av sin våkne tid med andre voksne og barn. Da må foreldre kunne forvente at personalet har gode rutiner og setter av nok tid til tett oppfølging, sier Røe Isaksen.

Store forskjeller i barnehagetilbudet gjør at en del barn ikke får den oppfølgingen de trenger. Det går særlig utover de mest sårbare barna.

Den nye rammeplanen som trer i kraft høsten 2017, blir tydeligere på barnehagens forpliktelser.

– Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille, sier Røe Isaksen.

For eksempel blir det tydeligere at personalet skal forebygge og stoppe utestenging og mobbing.

– Det skal være nulltoleranse for mobbing.  Foreldre skal kunne forvente samme oppfølging uavhengig av hvilken barnehage barnet går i, sier Røe Isaksen.  

 

Bedre overgang til skolen

Ifølge Kunnskapsdepartementet bygger den nye rammeplanen videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass. Den tar samtidig hensyn til at barnehagehverdagen og foreldres forventninger har endret seg. Blant annet har andelen blant minoritetsspråklige barn som går i barnehage økt fra 58 prosent til 79 prosent de siste ti årene.

– Fremtidens barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, sier Røe Isaksen.

Den nye rammeplanen skal også bidra til at de eldste barna får en god overgang til skolen. I dag mangler én av fire barnehager rutiner for å sikre dette.

– Vi vil at barnehagen og skolen skal bli bedre til å samarbeide. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og de skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen, sier kunnskapsministeren.

 

Vil foreslå styrking av pedagognormen

Barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i ny rammeplan. Sammen med KrF og Venstre har regjeringen bevilget 172 millioner kroner til flere barnehagelærere i år. Helårseffekten på over 400 millioner kroner vil øke andelen barnehagelærere fra 38 til 44 prosent, ifølge departementet.

Regjeringen vil på sikt øke andelen ytterligere. I løpet av våren vil regjeringen foreslå en styrking av pedagognormen, men også en bemanningsnorm som sikrer at alle barn får nok voksne rundt seg i barnehagen.

 

Powered by Labrador CMS