NLA Hgskolen, lokalene i Staffeldts gate i Oslo.

En invitasjon inn i fremtiden

Debatt: 250 millioner kroner i statsstøtte må gå til barns beste, til en framtid med plass til alle. Dette gjenspeiler ikke verdidokumentet til NLA Høgskolen i dag.

Publisert Sist oppdatert

250 millioner kroner fra statskassa går til NLA Høgskolen. Institusjonen utdanner lærere som skal stå i skoler og barnehager i lang fremtid. De utdannes av en institusjon som mener ekteskapet hører til mellom mann og kvinne.

For oss som er framtidas lærere, er dette mot alt vi står for, motsatt av de verdiene i det samfunnet vi trodde vi levde i. 50 år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge, forbeholder én av våre lærerutdanningsinstitusjoner seg retten til å mene at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne. Vi rystes hver dag disse verdiene får eksistere.

Les også: Nokut: NLA Høgskolen oppfyller ikke alle kravene til å være høgskole

Barnehagen og skolen skal ifølge sine lovtekster bygges på respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

Vi trodde landets lærerutdanninger bygget på de samme verdiene, helt til vi møtte verdidokumentet til NLA Høgskolen. I NLA Høgskolens verdidokument skal ekteskapet mellom mann og kvinne stå som bærende norm i samlivsetikken. Det kan også leses som om dette er den samlivsformen NLA Høgskolen legger til grunn som den beste for barn.

NLA Høgskolen lar seg ikke rikke, om noe så rygger de bakover. De plasserer religionsfriheten foran seg og beholder synet sitt på mennesker, samliv og ekteskap. Vi møter hverandre i full frontkollisjon. Vi møtes med at det blir mindre plass til de konservative kristne, når vi ber om plass til alle, også de av oss som er skeive. Det kan kjennes ut som at vi som er studenter står alene i kampen om plass til alle.

Vi sitter spørrende igjen. Hva vil vi egentlig med framtida vår?

Vi ønsker oss en verden der ekteskapet er mellom de som velger hverandre, uavhengig av kjønn, eller ikke kjønn. Vi ønsker oss en verden der familier kan ha alle regnbuens farger, og der det beste for barn er å bli elsket og å være ønsket. Vi innser at dette ikke er en framtid vi kan ta for gitt.

Vår invitasjon inn i framtiden står fremdeles. Nå trenger vi politikere og ledere som tar ansvar, som står opp og som lager plass til alle. Vår felles framtid trenger en regjering som viser vei, og som setter ned foten for en høgskole som setter sitt konservative syn på verden først, og som med det blir værende i en fortid vi ikke kjenner oss igjen i.

Hver dag hvor vi som studenter står alene i kampen mot et verdidokument som diskriminerer, er én dag for mye. Våre 250 millioner kroner må gå til barns beste, til en framtid med plass til alle. Dette gjenspeiler ikke verdidokumentet til NLA Høgskolen i dag.

Powered by Labrador CMS