Firerkravet i matematikk bør erstattes med et snittkrav på 40 skolepoeng, skriver Elise Håkull Klungtveit.

Myter om Høyres mattefirer

Debatt: Det er viktig at det skal være strenge opptakskrav for å bli lærer, men mattefireren er et uklokt symbolsk feilskjær.

Publisert

Høyres mattefirer stenger døren for mulige søkere med høye karaktersnitt. Disse kunne blitt den viktige læreren som utgjorde forskjellen for elever i norsk skole. Å stenge høyt kvalifiserte, og motiverte søkere ute fra lærerutdanningen er en skandale, ikke bare for den enkelte søker og for lærerprofesjonen, men for elevene.

Gjentatte ganger har vi hørt Høyres representanter si: «Vi har rekordmange kvalifiserte søkere til lærerutdanningen». Dette stemmer ikke. Til de utdanningene mattefireren gjelder for, viser tall fra Samordna opptak at det var en nedgang på 629 kvalifiserte søkere i fjor, og totalt rundt 10.000 ukvalifiserte søkere. Blant disse hører vi hvert år historier om søkere med skyhøye snitt som ikke får bli norsklærere på grunn av mattekarakteren, og som Høyre derfor sender over til andre studier.

Vi hører også Høyre si «Flere gjennomfører lærerutdanningen etter innføringen av mattekravet» Det er korrekt at NIFU peker på at mattekravet har økt gjennomføringen i lærerutdanningene, men de peker samtidig på at dette best kan forklares gjennom at studentene generelt har flere karakterpoeng fra videregående etter innskjerpingen av mattekravet. Professor Kjetil Bjorvatn fra NHH konkluderer på samme vis i sine studier.

Karakterer i matematikk ser ikke ut til å bety noe mer enn karakterer i andre fag, og karaktersnittet fra videregående skole er viktigere enn karakteren i matte. Med andre ord kan et snittkrav være mer effektivt for å få flere studenter til å gjennomføre, enn mattefireren alene.

Les også: Klar tale fra organisasjonene: Fjern firerkravet og steng bakdøra

Vi mener at opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene burde skje ved å stille krav til 40 skolepoeng. Vi vil skorte Høyres mattefirer. 40 skolepoeng er et strengere krav enn den smale mattefireren, men klokere fordi det vil rekruttere et bredt faglig mangfold til lærerutdanningene. Vi er enige med Høyre, det skal være strenge opptakskrav til lærerutdanningene. Matematikk er et viktig fag i skolen. Vi mener dog at alle fag er like viktige, og ønsker ikke en skole der noen kompetanser fremmes som mer verdifulle enn andre.

«Det må være karakterkrav i matte fordi matte er en grunnleggende ferdighet i alle fag», argumenterer representantene fra Høyre og legger nedlatende til at mattefireren dessuten kun gjelder den enkleste matematikken på videregående. Vi mener det må være høyere utdanning som skal sikre oss det læringsutbyttet vi trenger å bli de beste lærerne for våre fremtidige elever.

Pedagogstudentene sier derfor nei til Høyres symbolske mattefirer og ja til et mangfold av dedikerte, kvalifiserte og motiverte lærere i alle skolens fag. Da bør den smale mattefireren erstattes med snittkrav på 40 skolepoeng!

Powered by Labrador CMS