FUG: – Streiken kan slå uheldig ut på læringen til elevene

– Streiken kan slå meget uheldig ut dersom den varer for lenge og trappes ytterligere opp, sier Marius Chramer, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Publisert Sist oppdatert

Lærerstreiken er trappet opp. Onsdag morgen tok Unio kommune ut over 13.300 flere i streik, mens Unio Oslo kommune tok ut over 1200 flere i streik. Nå er over 22.500 Unio-medlemmer i streik.

– Lærerne har gjort en fantastisk jobb i en krevende situasjon over en lengre periode og det er ikke vanskelig å ha sympati med lærerne som ønsker høyere lønn, sier FUG-leder Marius Chramer.

– Blir belastningen på elever og foreldre veldig store nå?

– Generelt sett er vi bekymra for elevene og bekymra for konsekvensene det får for opplæringstilbudet etter halvannet år med lavere kvalitet enn normalt, sier Marius Chramer.

– Mange foreldre får nå en ny belastning for å få hverdagen til å gå opp etter halvannet år med mye uforutsigbarhet. Det har vært mye mangelfull opplæring og det er allerede mye som skal tas igjen. Vi vet at vi er inne i en viktig fase med tanke på overganger fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole og overgangen til videregående. Vi håper partene kommer til enighet fort.

– Burde lærerne ha ventet til etter pandemien med å ta et oppgjør med arbeidsgiver?

– Ingen kan med full sikkerhet si når pandemien er over. Streik er et lovlig virkemiddel som vi som foreldre må forholde oss til.

Tiendeklassinger på flere Stavanger-skoler får standpunktkarakter, til tross for lærerstreiken. I Tønsberg og Porsgrunn må nå alle skoler stenge.

– Hvordan tenker dere at det er best å sikre at elevene får tatt igjen lærdommen de nå mister?

– FUG sitter i arbeidsgruppa som skal være med å utarbeide tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for alle elever og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring.

I dag ble streiken trappet opp og i enkelte kommuner er alle skolene stengt og ingen elever får undervisning.

– Det finnes ikke noe fasitsvar her med tanke på tapt undervisning enten det er på grunn av pandemi eller streik, men budskapet til elevene må i alle fall ikke være at de må ta igjen alt det tapte. Det blir fort en ekstra stressfaktor, mener Chramer.

FUG er glad for at ikke det blir avholdt muntlig eksamen «når denne streiken kommer oppå en usikker smittesituasjon».

– Vi må understreke at vi håper partene kommer til enighet fort, sier Marius Chramer.

Elevene støtter streiken

Leder av Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs sier at de støtter lærerstreiken.

– Vi har sett hvor hardt lærerne har stått på og mener at det er viktig at de får sine krav innfridd, sier Udnæs.

– Hvordan tar elevene streiken?

– Det er jo ikke gøy med streik, men vi støtter lærerne fullt ut.

– Mister ikke elevene enda mer læring nå?

– Det er kipt med streik og det får jo en konsekvens, men vi elever fortjener lærere som har gode betingelser.

– Til sammen med streiken og pandemien har en del elever mistet mye opplæring. Hvordan skal de få tatt igjen dette?

– Læringshullene som må tettes, må skje over tid. At elever som skal ha standpunktkarakterer får det er viktig.

Flere skoler sørger for at avgangselever får standpunktkarakterer.

– Kan det være en idé å avholde sommerskole?

– Det å innføre obligatorisk sommerskole er ikke veien å gå. Tiden med pandemi har medført stress og mange elever er sliten nå, de fortjener og trenger en god og lang sommerferie, sier Edvard Botterli Udnæs.

Powered by Labrador CMS