– Elever skal ikke være prøvekaniner for en eksamensform som ikke er utprøvd

Lærere ønsker ikke å bruke tid på å forberede elever på en digital muntlig eksamensform. De mener også at det ikke kommer til å bli en likeverdig eksamen for alle elever.

Publisert Sist oppdatert

Jon Magne Helgetun er lærer ved Engebråten skole i Oslo, som er en ungdomsskole.

– Vi må få en helt klar beskjed om hvordan vårens muntlige eksamen skal være. Jeg håper det ikke blir muntlig eksamen i år, men skal det avholdes, må det komme en mal på hvordan den skal gjennomføres, sier Helgetun.

Allerede i februar ble det klart at de skriftlige eksamenene avlyses. Dette mente blant andre Ap ikke var å gå langt nok. Barneombudet har også ytret sin bekymring for planene om muntlig eksamen for 10. klassinger og avgangselever på videregående. Kunnskapsministeren svarer at eksamen skal avvikles som vanlig.

Ikke rettferdig

Skolen har nå rødt nivå. Hvilket nivå skolen er på når en eventuell eksamen skal gjennomføres, kan ingen si på dette tidspunktet. Men dersom muntlig eksamen skal gjennomføres, må elevene møte fysisk opp på skolen. Det må de, selv om det skal gjennomføres digitalt.

– Det må rigges til egnede rom for å få til en digital muntlig eksamen. Jeg har gjennomført en prøveeksamen med mine elever, men da satt de jo hjemme og fulgte med. Det gikk på et vis, men jeg ser helt klart begrensninger ved en slik eksamensform, sier Helgetun.

Han mener også at det ikke er rettferdig overfor elevene å gjennomføre eksamen i år.

– Enkelte var kanskje i karantene da temaet de får på eksamen ble gjennomgått, mens andre var i klasserommet og fikk det forklart. Det vil være elever som ikke har fått den samme opplæringen som andre.

– Har ikke alle elevene dine fått den samme undervisningen?

– Nei, jeg er ikke trygg på at alle elevene har oppnådd den samme kunnskapen.

– De som går i 10. klasse har hatt ulike restriksjoner halvparten av tiden de har gått på ungdomsskolen. De har måttet finne seg i så mye. Jeg synes de skal slippe å bli pålagt en ekstern digital vurdering også, sier Jon Magne Helgetun.

– Et ekstremt eksempel på hvordan ting kan slå ut, er i språkfagene, hvor så å si all undervisning i år har vært på rødt nivå, og dermed digital. Vi har språklærere på skolen hos oss som så å si ikke har sett elevene sine ennå, ettersom de startet med ny klasse i høst. Disse elevene, som nesten ikke har møtt læreren sin fysisk, kan også komme opp i muntlig eksamen. Vil det være en god opplevelse? spør han.

Ber politikerne snu

Arnfinn Halderaker er kontaktlærer på 9. trinn ved Høyenhall skole i Oslo.

– Jeg har sagt ja til å være sensor, men jeg har ikke sagt ja til å være digital sensor. Det var ikke det jeg meldte meg til. Det å presse gjennom en muntlig eksamen i vår er uklokt. Alle sier nei: vi lærere, Elevorganisasjonen, fagforeningen, Utdanningsdirektoratet og skoleeier. Da bør eksamen avlyses, sier Halderaker.

Sannsynlighetene for at en eksamen i Oslo blir digital, er stor, mener Halderaker.

– Mulighetene til å fange opp de nonverbale signalene er svekket ved en digital muntlig eksamen. Mange elever har hatt det veldig tungt. De skulle ikke trenge å øve seg på en ny eksamensform. Jeg er sterkt imot at disse elevene skal være prøvekaniner i en eksamensform som ikke er utprøvd, sier ungdomsskolelæreren.

Han mener elever i Oslo har måttet bære en stor byrde for nedstengningene hovedstaden har hatt.

– Det å presse gjennom en muntlig eksamen er en politisk villet handling fra regjeringen og kunnskapsministeren, sier Arnfinn Halderaker.

Rødt nivå

Irene Salthe er lokallagsleder i Utdanningsforbundet Stavanger. Hun har fått mange henvendelser fra tillitsvalgte om vårens eksamener.

– Skolene i Stavanger er på rødt nivå nå. Det vil være veldig utfordrende å få til en rettferdig muntlig eksamen nå, sier Salthe.

Også arbeidsgiver har sagt seg enig at de ønsker å avlyse eksamen.

– Ja, de anbefaler at man avlyser både muntlig og skriftlig eksamen.

– Er det ikke bra å ha eksamen slik at elevene får vist hva de kan?

– Det beste for elevene er å få vist hva de kan i samspill med lærerne sine. Det hadde vært så bra om lærerne nå kunne få konsentrert seg om å sikre at alle elevene blir fulgt opp den siste delen av skoleåret. Det hadde vært så fint om de kunne fått ro til å ivareta elevene sine, ikke å skulle begynne å øve på noe helt nytt, sier Irene Salthe.

Her finner du alle våre nyheter knyttet til vårens eksamen

Powered by Labrador CMS