Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under en pressekonferanse om vårens eksamener i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Vårens skriftlige eksamener i ungdomsskolen og videregående avlyses

Skriftlige eksamener på ungdomsskolen og videregående skole avlyses denne våren på grunn av smittesituasjonen. Men noen muntlige eksamener skal fremdeles avholdes.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart på pressekonferansen kunnskapsminister Guri Melby (V) holdt mandag.

– Jeg håper dette vil gi forutsigbarhet for elever og skolesektoren i en veldig uforutsigbar tid, sa Melby.

Hun snakket om at det har vært mange argumenter, både for og imot, avlysning.

– Men dette handler om det er forsvarlig å gjennomføre eksamen i situasjonen skolene står i. Det handler også om at pandemien har medført ulikheter i opplæringstilbudet, sa Melby og understreket at det ikke har vært en enkel beslutning.

– Det har vært viktig for meg at beslutningen om eksamen ikke skal forhastes. Det å frata elevene eksamen er et inngripende tiltak som får konsekvenser for den enkelte, men også tidligere og fremtidige elevkull.

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Trosser råd og ønsker

Flere instanser har tatt til orde for at eksamen bør avlyses, deriblant Skolenes Landsforbund, Elevorganisasjonen, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet.

Men de anbefalte at også muntlig eksamen skulle avlyses. Det rådet har ikke kunnskapsministeren lyttet til.

– Jeg har vært opptatt av å finne en løsning som gjør at vi kan opprettholde læringstrykket fremover. Det mener jeg vi ivaretar når vi sier at vi skal gjennomføre muntlig eksamen, sa Melby.

– Muntlig eksamen har også en helt annen form, den lages av lærerne og dermed kan man også ta hensyn til det at elevene har hatt ulik opplæring i året som har gått.

Powered by Labrador CMS