Diskusjonen om vårens eksamener er ikke over. Høringsfristen for forslaget gikk ut 20. februar.

Lektorlaget ønsker eksamen til våren

Norsk Lektorlag frykter konsekvensene av avlyste eksamener, og mener det er mulig å gjennomføre dem til våren. Men de fleste som har svart i høringsrunden, støtter regjeringens forslag om å avlyse vårens eksamener.

Publisert Sist oppdatert

11. februar kunngjorde regjeringen at de vil avlyse vårens eksamener for 10. trinn og elever på videregående skole. Forslaget er sendt ut på høring, og det har kommet inn i underkant av 80 uttalelser.

Kommuner, fylker, Elevorganisasjonen, KS og de fleste av de som har uttalt seg, støtter forslaget om å avlyse eksamen.

Norsk Lektorlag mener imidlertid at både skriftlig og muntlig eksamen bør kunne gjennomføres.

Lektorlaget skriver i sin høringsuttalelse at argumentene for å avlyse ikke holder, blant annet mener de at det å vise til trekkordningen, og at den gjør det krevende å gjennomføre eksamen, ikke holder.

«Selv om det er krevende, bør det ikke være umulig å finne løsninger som gjør at flest mulig elever får en ekstern vurdering av sin kompetanse gjennom å gjennomføre en eksamen.»

Tekna støtter heller ikke forslaget om at eksamen avlyses, og frykter at læringstrykket til elever blir mindre når eksamen avlyses. Tekna mener at eksamen sørger for et mer rettferdig opptak til videre utdanning.

Utdanningsforbundet oppfordrer regjeringen til å se på om enkelte eksamener kan gjennomføres. UDF ber regjeringen undersøke om det er mulig å gjennomføre en skriftlig eksamen for avgangselevene på studieforberedende linjer eller lokalt gitte muntlige eksamener. I tillegg ber forbundet regjeringen om en rask avgjørelse, slik at elever og lærere kan forberede seg.

Også Nydalen videregående skole i Oslo ønsker muntlige eksamener og skriver: «Vi mener imidlertid at lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan gå som normalt, elever trenger treningen og fagmiljøene (lærere, sensorer, skoleledere) erfaringen i fagfornyelsen.»

Les også: Ikke avlys eksamen

Yrkesfag og sertifisering

Flere av de faglige rådene for ulike yrkesfag skriver at de støtter avlysning dersom deres elever likevel vil få sertifiseringen de trenger dersom eksamen blir avlyst. En lærer på yrkesfag er bekymret over det ansvaret lærerne får ved avlyste eksamener og skriver:

« Eksamenskarakteren er viktig for å bevise helhetlige kompetansen/sluttkompetanse i faget og om man er klar som helsepersonell. Å la lærerne ta ansvaret for egnethet basert på standpunktkarakter vil føre til at vi får helsepersonell som ikke kan utføre jobben sin forsvarlig. En karakter 2 er en bestå karakter og nok for å få autorisasjon som helsepersonell hos oss.»

En annen lærer skriver at ved å avlyse eksamen fordi elevene ikke har lært nok gjør at hun føler seg lite verdsatt og respektert. Hun skriver:

«I staden for populistisk medjatting med Elevorganisasjonen, skulle departementet i mykje større grad ha lytta til lærarar og lektorar som har gjort ein jamt god jobb i heile år, og i fjor og for den del, og forstår at det ikkje er nokon grunn til å seie at elevane har fått eit dårleg tilbod og manglande undervising.»

Les også: Eksamen er avlyst, til fordel for hva?

Vedtak eller forslag?

En annen lærer skriver i høringsuttalelsen at kommunikasjonen i avlysningssaken har vært forvirrende. 11.februar sa kunnskapsminister Tonje Brenna at regjeringen vil avlyse eksamen. I både Utdanningsnytt, VG, Aftenposten og flere andre aviser ble overskriftene at eksamen var avlyst. En lærer ved en skole i Oslo skriver:

«Statsråden/ departementet må skjerpe seg mye på sin mediestrategi.»

Læreren er bekymret over at forslaget kanskje ikke blir vedtatt:

«"De kan ikke først la det komme ut en nyhet som heter "eksamen avlyst" og så begynne å snakke om at det ikke er avgjort ennå. Dette er flaut og uakseptabelt. Ikke lag kaos, frustrasjon og skuffelse for elever og skoler - hold på vedtaket, sorry, forslaget."»

Utdanningsnytt har ikke fått svar fra Kunnskapsdepartementet om når det blir avgjort om eksamen avlyses.

Powered by Labrador CMS