Karakterskjema for videregende kurs i idrettsfag.
Karakterskjema for videregende kurs i idrettsfag.

Derfor bør eksamen i videregående skole avlyses i år

Debatt: Nå må vi sikre at det blir tid til det aller viktigste for at elevene skal få vitnemål.

Publisert Sist oppdatert

Etter grundige diskusjoner og mange innspill har Utdanningsforbundets sentralstyre vedtatt av vi anbefaler kunnskapsdepartementet å avlyse eksamen i år. Diskusjonene blant tillitsvalgte i videregående har vært gode, men synet på saken har vært delt. Likevel har Utdanningsforbundets kontaktforum for videregående opplæring og fagskole kommet frem til at det er den beste løsningen å avlyse, slik situasjonen er nå. Skriftlig eksamen er viktig, men ikke direkte avgjørende for at elevene skal få vitnemål. Smittesituasjonen kan gjøre det vanskelig å gjennomføre eksamen. Dette gjelder spesielt skriftlig eksamen der mange samles i samme rom og smittesituasjonen er uforutsigbar. Det som er sikkert, er at dette er usikkert. Alle elever må likevel ha mulighet til å få vitnemål og det bør legges til rette for at privatisteksamen kan gjennomføres.

Les også: Utdanningsforbundet ber Melby avlyse eksamen

Det er likevel noen momenter det er verd å ta med seg videre etter diskusjonene. For det første er det ingen tvil om at eksamen viktig. Derfor var det ingen lett avgjørelse å ta. Avlysningen er ikke et argument for å svekke eksamen i seg selv. Dette er et unntaksår.

Noen hevder at eksamen er nødvendig for at ikke standpunktkarakterene skal bli for «snille». Men standpunkt og eksamen skal måle forskjellige ting og lærerne er seg svært bevisst ansvaret for å sette karakter som samsvarer med kompetansenivået til den enkelte elev.

Om departementet likevel bestemmer seg for en mellomløsning der man for eksempel vil gjennomføre lokalgitte skriftlige og praktiske eksamener, må dette gjelde alle fylkeskommuner. Tillitsvalgte fra videregående mener også at det er bedre å avlyse hele eksamen enn å prioritere noen fag, da det blant annet kan føre til at noen fag blir prioritert av elevene frem mot skoleavslutningen. Dette vil igjen kunne få innvirkning på fastsettelsen av standpunktkarakterer.

De tillitsvalgte i videregående ber også departementet se på mulighetene for å utsette fastsettelsen av standpunktkarakterer så langt ut mot sommerferien som mulig. Dette vil gi bedre tid til å arbeide med fagene og til å sette gode vurderinger.

Det har vært vanskelig å opprettholde god kontinuitet i opplæringa for mange skoler denne høsten og vinteren. Lærere og skoleledere er allerede hardt pressa og trenger mest mulig forutsigbarhet. Nå må vi sikre at det blir tid til det aller viktigste for at elevene skal få vitnemål. Det er å komme gjennom hele læreplanen på en god måte og å sette en god og forsvarlig standpunktkarakter.

Powered by Labrador CMS