Roy Steffensen (Frp) leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. De ber regjeringen vurdere å endre opptakskravene til studieplasser for å sikre en rettferdig søknadsprosess etter koronapandemien.
Roy Steffensen (Frp) leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. De ber regjeringen vurdere å endre opptakskravene til studieplasser for å sikre en rettferdig søknadsprosess etter koronapandemien.

Stortinget ber regjeringen om ny vurdering av opptakskrav

Regjeringen bør vurdere å endre på opptakskravene til studieplasser for å sikre rettferdig søknadsprosess, mener en enstemmig utdanningskomité på Stortinget.

Mange unge mener det er urettferdig at de må konkurrere om studieplasser på lik linje med to kull uten eksamenskarakter. Det gjelder spesielt 2019-kullet, som fortsatt vil være omfattet av førsteårskvoten ved høstens opptak.

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har allerede varslet at regjeringen kan komme til å dele opp kvoten for å løse problemet med de såkalte koronakullene. En intern arbeidsgruppe i Kunnskapsdepartementet er i gang med å vurdere fordeler og ulemper.

En samlet utdanningskomité mener også at regjeringen bør se på opptakskravene. Dette er for å fange opp mulige skjevheter som følge av avlyst eksamen, skriver komitéleder Roy Steffensen (Frp) i en epost til NTB.

Les også: Bekymringsmelding om eksamen

Ber om vurdering av utjevnende tiltak

I forslaget bes regjeringen om å vurdere utjevnende tiltak for å bidra til likere konkurranse om studieplassene. Forslaget behandles i Stortinget neste torsdag.

Det blir ikke holdt skriftlig eksamen for årets avgangselever i videregående skole. I fjor ble både muntlig og skriftlig eksamen avlyst på grunn av pandemien.

I stedet blir det standpunktkarakter som utgjør grunnlaget når de unge søker videre til høyere utdanning. Men standpunktkarakterer ligger ofte høyere enn eksamenskarakterer, og unge fra 2019-kullet har reagert på at søkere ikke vil komme inn på like vilkår.

Gjennom en underskriftskampanje har nåværende og tidligere elever gått inn for å dele opp førsteårskvoten slik at hver søker bare konkurrerer med andre søkere fra eget kull.

– Må lytte

Nina Sandberg, som er Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og sitter i utdanningskomiteen, sier at partiet er fornøyd med at regjeringen omsider lyttet til elever og lærere og avlyste eksamen.

– Nå må regjeringen gjøre det som skal til for at ikke avlysningen medfører urettferdig konkurranse om studieplassene. Det er viktig at en samlet komité understreker dette. Når to årskull på rad har uvanlige karaktersnitt, går det ut over opptaket. Søkere født før 2001 kan få andre fremtidsmuligheter, med mindre regjeringen gjør noe, sier Sandberg.

– Ber statsråden snu hver stein

Komitéleder Roy Steffensen viser til at karaktersnittet gikk opp i fjor fra året før, og at avlyste eksamener var en del av forklaringen. Snittet økte i 41 av 46 fellesfag.

– Jeg synes det er en styrke at når vi først står i en situasjon med avlyst eksamen, så er det en samlet utdanningskomité som ber statsråden snu hver stein for å se om det er mulig å få en mest mulig rettferdig konkurransesituasjon ved opptak til høyere utdanning, skriver han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS