Vi er redd for at man har lukket døra istedenfor å åpne den. Begrepet «social control» og definisjonen er for abstrakt for brede grupper av elevene, mener lærere ved engelskseksjonen ved Alta videregående skole. Arkivfoto: Utdanning

«Tema for engelskeksamen finnes verken i kompetansemålene eller i lærebøker»

Innvendingene til årets eksamen er i hovedsak rettet mot tre aspekter: temavalget, yrkesrettingen og forberedelsesdelen. Vi har også noen merknader til andre deler av eksamensoppgaven vi mener har klare svakheter.

 

  • Dette innlegget er sendt inn på vegne av engelskseksjonen ved Alta videregående skole.

 

Tema for eksamenssettet i år er «social control», et abstrakt og akademisk begrep som selv sterke og oppegående elever kan ha problemer med å skjønne. Dessuten er dette et begrep som det ikke er naturlig å flette inn i engelskkurset – i hvert fall ikke på dette nivået. Hva mere er; begrepet «social control» finner du verken i kompetansemålene eller i lærebøker. Dermed presenteres elevene for et helt nytt og ukjent begrep som ikke vekker noen slags gjenklang hos dem.

Det du da oppnår, er å støte dem fra deg, demotivere dem – altså det motsatte av intensjonen med et forberedelseshefte – få dem interessert og nysgjerrig. Man ønsker jo det, så klart, men oppnår dessverre ikke å «... inspire you to explore new ideas and thoughts on this topic». Vi er redd for at man har lukket døra istedenfor å åpne den. Begrepet og definisjonen er for abstrakt for brede grupper av elevene.

 

Tekstomfanget i forberedelsesdelen er for stort. Sju sider med delvis utfordrende språk vil demoralisere de fleste yrkesfagelever før selve eksamen starter. Tekstene reflekterer heller ikke temaet på en god måte; i særlig grad gjelder dette tekst 3: «New truck driving regulations to take effect», hvor temaet nærmest er usynlig.

Det samme kan også sies om tekst 2: «Workers at home for elderly cite abuse and neglect patients». Tegneserier og comic strips kan ofte være lett å forstå, klargjørende og tankevekkende. Det er ikke tilfellet med tekst 4.

 

Det er lite heldig for bredden i eksamensoppgaven at temaet også dukker opp i kortsvarsdelen. «Violations of norms and rules» (1A) er direkte knyttet til «social control», og vel også var ment for yrkesfagelever. Var dette nødvendig, da? Har elevene først problemer med begrepet, så vil denne oppgaven i hvert fall være med på å føre dem ut på dypt vann.

I en tid hvor store ressurser har blitt brukt på FYR-skolering og FYR-arbeid, har lærere blitt sendt på kurs med klar beskjed om å yrkesrette fellesfagene. Igjen er intensjonene de beste, i dette tilfelle for YF-elevene. Derfor er det frustrerende å oppleve at eksamensoppgavene ikke har tatt opp i seg den bærende FYR-tankegangen: relevans.

 

Engelsklærere på YF bruker mye tid på å relatere engelsken til konkrete og praktiske eksempler fra programfagene, og mye mindre tid på å yrkesrette gjennom teoretiske begreper – med unntak av HMS. Vi savner derfor oppgaver som går ned til fundamentet, kjernen i programfagene som ikke minst er alle de verktøyene som ethvert yrke har. Lager vi oppgaver som gir disse elevene mulighet til å vise sin kompetanse her, byr vi dem opp til dans og har lyktes med yrkesrettingen.

La det være punch line; by dem opp til dans, hva enten det er YF-elever, SF-elever, eller engelsklærere på YF.

Oppnår man det best ved å lage en separat eksamen for yrkesfag?

Powered by Labrador CMS