Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal og leder i Lektorlaget, Rita Helgesen, reagerer sterkt på at lærerne er representert i ekspertgruppa som skal se på eksamen 2021.

Lærerorganisasjonene ut mot Melbys eksamensgruppe

Hverken lærere eller elever er representert i Melbys ekspertgruppe som skal se på hvordan eksamen til våren kan gjennomføres. – Arrogant, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen. – Helt utrolig, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert fredag kl. 16.50 med svar fra kunnskapsminister Guri Melby.

– Dette kalles en ekspertgruppe, men den er helt uten representasjon fra lærerorganisasjonene. Jeg vet ikke om noen som er større eksperter på hvordan eksamen kan gjennomføres enn våre medlemmer. At de ikke skal bidra er uklokt, og er et tegn på en manglende forståelse for kompetansen vi har, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Fredag sendte regjeringen ut pressemelding om at de setter ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan man skal sette standpunktkarakterer og hvordan eksamen skal gjennomføres våren 2021.

Ekspertgruppen skal ledes av Kunnskapsdepartementet, sammen med Utdanningsdirektoratet. Andre medlemmer i gruppen er representanter fra fylkeskommunene, kommunene, Samordna opptak/UNIT og fylkesmannen.

Men hverken lærerorganisasjonene eller elevorganisasjonen skal få delta. Ifølge departementet skal de "holdes orientert om arbeidet, og kommer til å bli bedt om innspill".

– Det viser at det ikke er en forglemmelse at hverken lærerne eller elevene skal få delta, men et aktivt valg departementet har tatt. Jeg synes det er helt utrolig at vi har en regjering som ikke vil bruke den kompetansen som våre medlemmer sitter på. Det er lærerne som har bidratt til at vi har klart å løse de store praktiske utfordringene 2020 har bydd på, sier Handal.

– Er du overrasket?

– Jeg har ikke hørt et kløyva ord om denne gruppen. Vi og andre organisasjoner var i et møte med begge ministrene i Kunnskapsdepartementet senest i går, torsdag. Da ble ikke dette nevnt med et ord.

Les også: Lærerorganisasjoner kritiserer ny matteeksamen

Plan på papiret

Handal får full støtte hos leder for Lektorlaget, Rita Helgesen.

– Det påfallende at både vi som skal planlegge for eksamen og gjennomføre den ikke er direkte med i ekspertgruppen, sier hun.

Begge forbundslederne mener sammensetningen av gruppa kan få konsekvenser for hvor vellykket en eventuell gjennomføring av eksamen blir.

– Om dette blir en plan for avvikling laget på papiret av folk som står langt unna det praktiske arbeidet kan det føre til at man får en dårligere eksamen. Jeg sier ikke at de som er invitert inn ikke bør være der, men jeg kan ikke forstå hvorfor lærerne ikke er representert, sier Handal.

I november gikk Elevorganisasjonen, først ved lokallaget i Viken, ut med et krav om at vårens eksamen bør avlyses. Deres underskriftskampanje «Avlys eksamen», har fått over 50.000 underskrifter så langt. Flere rektorer har flagget at de er enige med elevene. Kunnskapsminister Guri Melby mener på sin side eksamen bør gjennomføres.

– Jeg mener vi må ha som mål at eksamen skal bli gjennomført, også for å sikre elevenes rettigheter. Eksamen er viktig for å kvalitetssikre standpunktkarakterene og gi elevene en uavhengig og ekstern vurdering, uttaler hun i pressemeldingen fredag.

– Tror du det kan ha påvirket sammensetningen av utvalget at noen har flagget sine synspunkter tydelig allerede, Handal?

– Hvis man tror at folk ikke kan være med å diskutere disse temaene selv om de har tatt et primærstandpunkt, utviser de svært lite tillit til organisasjonene.

Debatt: Avlys eksamen våren 2021

– En trend

Det er ikke første gang lærerorganisasjonene reagerer på hvordan regjeringen setter sammen sine ekspertgrupper og utvalg. Forbundslederne mener regjeringen overser partssamarbeidet.

– De har lagt seg på en linje på bruk av ekspertgrupper der partene ikke er representert. Det er en kursendring som vi mener er svært uheldig, sier Handal.

– Det ser nesten ut til å være en trend at regjeringen setter ned ekspertgrupper i spørsmål om utdanning uten at lærerorganisasjonene blir med. Det svekker partssamarbeidet. Det er et arrogant signal, mener Helgesen.

Leder i Lektorlaget, Rita Helgesen.

Det samme reagerer også Sosialistisk venstreparti på.

Vil kreve ny sammensetning

– Nok en gang ser vi at regjeringen nedsetter en såkalt ekspertgruppe uten at partene som er involverte får lov til å sitte i utvalget, skriver stortingsrepresentant Mona Fagerås i en e-post til Utdanningsnytt.

SV vil sier de vil kreve at Elevorganisasjonen og lærerorganisasjonene skal være medlemmer av gruppa, og ikke bare komme med innspill.

Eksamen er helt avgjørende for hvordan resten av livet til elevene som skal ta dem blir. Går det dårlig vil de potensielt ikke kunne ta den utdannelsen de ønsker. Derfor må de stemmene være representert når gruppa skal komme med sine anbefalinger, hvis ikke har ikke anbefalingene like mye tyngde, skriver Fagerås.

– Et koordineringspunkt

Fredag sendte Utdanningsnytt tre spørsmål til kunnskapsminister Guri Melby:

  • Hva er bakgrunnen for at lærerorganisasjonene og elevorganisasjonen ikke skal være representert i ekspertgruppen?
  • Er ikke dette å se bort fra partssamarbeidet?
  • Lærerorganisasjonene reagerer kraftig på sammensetningen av gruppen, og mener regjeringen overser hvilken kompetanse de sitter på når det kommer til hvordan en eventuell eksamen praktisk kan gjennomføres. Hva sier statsråden til den kritikken?

På ettermiddag fikk vi følgende svar på e-post fra statsråden:

– Eksamensgruppen er et koordineringspunkt for gjennomføring av eksamen, og skal håndtere de tekniske sidene ved gjennomføring av eksamen til våren. Det er derfor valgt en modell der departementet, relevante direktorater samt fylkeskommunene og kommunene sitter i gruppen. Samtidig har vi sagt tydelig at gruppen skal ha tett kontakt med lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen.

– Lærerorganisasjonene er veldig viktige for håndteringen av den pågående pandemien. Det er derfor tett og løpende kontakt mellom Kunnskapsdepartementet og organisasjonene i en rekke saker som gjelder koronasituasjonen i skolen.

– Korona-pandemien skaper en rekke utfordringer som må håndteres på tvers av både forvaltningsnivåer (stat, fylkeskommune, kommune) og sektorer (grunnopplæring, fagskoler, høyere utdanning). For eksempel vil eventuelle forsinkelser i eksamensgjennomføringen ha konsekvenser for opptaket til høyere utdanning og fagskoler. Slike problemer kan ikke løses av en enkelt sektor eller forvaltningsnivå.

– Eksamensgruppen skal komme med konkrete forslag som kan lette gjennomføringen av eksamen – for eksempel endring av tidsfrister, regelverk og ordninger for opptak.

Powered by Labrador CMS