Å avlyse muntlig eksamen handler om å sikre neste skoleår

Debatt: Nå må vi sikre at neste skoleår får en så bra oppstart som mulig.

Publisert

Debatten om muntlig eksamen beveger seg hissig fra skanse til skanse. Guri Melby ønsker minst mulig inngripen, men nå handler det om å tenke lurt og langsiktig. Fokuset må derfor ligge på neste skoleår.

Les også: – Elever skal ikke være prøvekaniner for en eksamensform som ikke er utprøvd

Å frata elevene muligheten til å avlegge eksamen er inngripende og berører mange. Tusenvis av elever står hvert år forventningsfulle. De skal videre i livet. Dette året er imidlertid annerledes. Den siste måneden må vi derfor fokusere klassemiljøet, ikke påføre ytterligere stress som vil ha en stor innvirkning på kort og lang sikt for elevene.

Å være en god klasseleder innebærer mye. Opplæringslova peker på tilrettelegging av elevenes faglige, sosiale og emosjonelle læring og utvikling. Avgjørelsen om gjennomføring av muntlig eksamen virker motstridende til dette.

I overordna del 3.1 står det at læringsmiljøet skal bestå av trygge rammer og vi skal vise omsorg. Jeg klarer ikke å se omsorgen i å tvinge gjennom noe i et år der undervisningskvaliteten og læringsutbyttet er langt under par.

Koronaåret i skolen har vært omfattende. Det er slitasje blant lærere over merarbeid og elevene er usikre og bekymra. I en studie fra Universitetet i Bergen, viste at 63 prosent rapporterte om mindre læring fram mot slutten av skoleåret 2020. Da ble alle eksamener avlyst. Nye studier av et helt år under pandemien, i tillegg til eksamenspress, kommer til å gi andre resultater.

Guri Melby rådførte seg med sektoren tidligere i år. Etter en høringsrunde ble det avgjort at praktisk-muntlig fag og skriftlig eksamen skulle avlyses. Begrunnelsen var en mest mulig rettferdig ordning. Nå tar byråd i Oslo, AUF, Barneombudet, Elevorganisasjonen, og Melbys eget utdanningsdirektorat til orde for å avlyse muntlig eksamen av samme grunn. Det bør hun lytte til denne gang også. Dette er for viktig til å tviholde på prinsippene, det handler om fremtiden til svært mange.

Les også: Oslos skolebyråd ber om at muntlig eksamen avlyses

Nå må vi sikre at neste skoleår får en så bra oppstart som mulig. Det arbeidet har ikke kunnet starte før tilbakeføring til gult nivå. Vi har derfor en måned på oss til å finne tilbake til et godt og trygt klassemiljø. For den enkelte lærer betyr det titalls telefoner hjem og hundrevis av samtaler med elever. Vi gjør det gladelig, men vi må få tid til det.

Dette handler om å gjenopprette relasjoner, skape et nytt håp om en framtid og gjenskape troen på oss selv som lærere og elever.

Powered by Labrador CMS