Dropp eksamen i praktiske og estetiske fag

Debatt: Innføring av eksamen i praktiske og estetiske fag kan gå utover elevenes motivasjon. Skolen er teoritung og ensrettet allerede i dag.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sendte nylig ut forslag til endringer i vurderings- og eksamensordningene. Et av forslagene er å innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen, altså i kunst og håndverk, kroppsøving, musikk og mat og helse. Jeg deler kunnskapsministerens ønske om å løfte de praktiske og estetiske fagene i skolen, noe som er på høy tid. Men jeg er sterkt bekymret for at eksamen kan føre til en teoretisering av fagene og at de innrettes mot det lett målbare.

Dermed kan det gå utover motivasjonen til elevene og hindre viktige mål med praktiske og estetiske fag: at elevene skal få utvikle ulike kompetanser, evner og interesser, og bli kjent med seg selv på nye måter. Skolen er teoritung og ensrettet allerede i dag, vi trenger ikke enda en dreining i den retningen. Jeg mener derfor at regjeringen begynner i feil ende dersom de vil øke statusen til de praktiske og estetiske fagene. For å gi disse fagene et reelt løft, må vi prioritere tid, ressurser og lærerkompetanse i praktisk og estetisk retning. Det vil være bra for disse fagenes egenart og egenverdi, men vi vet også at det vil være bra for elevenes øvrige læring, også i teorifagene. For sannheten er at teoretisk, praktisk og estetisk læring går hånd i hånd og styrker hverandre. Vi får et stadig større tilfang av forskning som viser dette, for eksempel hvordan musikk bedrer regneferdigheter. Dette må alle vi politikere ta innover oss og vi må sammen bekjempe vrangforestillingen om at det ene går på bekostning av det andre.

Jeg er sterkt bekymret for at eksamen kan føre til en teoretisering av fagene og at de innrettes mot det lett målbare.

I Oslo har vi startet en dreining av skolens innhold og begynt arbeidet med en reell styrking av praktiske og estetiske fag og arbeidsformer: Vi gjør det ved å ruste opp de praktiske og estetiske arbeidsrommene og fasilitetene i skolen. Vi gjør det gjennom styrket samarbeid mellom skolen, kulturskolen, den kulturelle skolesekken og idretten. Vi gjør det gjennom å styre bruken av en time fysisk aktivitet til praktiske og estetiske opplevelser. Vi gjør det gjennom å utvikle arenaer for økt kompetanse hos lærerne, samarbeid om vurderingsformer og tolkningsfellesskap i de praktiske og estetiske fagene. Vi gjør det gjennom å la skolene kunne velge å bruke mer tid også til praktiske og estetiske fag gjennom den kommunale styrkingstimen og fleksibel bruk av timetallet til fagene. Og vi gjør det gjennom en målsetting om at praktiske ferdigheter skal sidestilles med grunnleggende ferdigheter fordi vi vet at det er bra for økt læring, også økt læring i teorifagene. I tillegg har vi introdusert arbeidslivets skolesekk og jobbet aktivt over år for å stimulere flere til å velge yrkesfag. Alt dette bidrar til en endring som er sårt tiltrengt.

Disse satsingene kritiseres faktisk jevnlig av Høyre i hovedstaden. Jeg opplever Høyre nasjonalt som mer nyanserte enn Høyre i Oslo, men her mener jeg at Sanner gjør en stor feil. Begynn heller i den enden vi har staket ut i Oslo, framfor å risikere at fag som betyr mye for elevene mister sin attraktivitet fordi de på død og liv skal presses inn i eksamensordningen. Jeg utfordrer Sanner til å satse på utdanning av lærere, kompetansepåfyll og timer nok til å heve kvaliteten i de praktiske og estetiske fagene. Og å legge den gammeldagse og ensidige tenkningen om flere tester død.

Powered by Labrador CMS