Eksamen i gym er en del av en høringsrunde som sendes ut fra regjeringen tirsdag.

Regjeringen vil ha eksamen i gym på ungdomsskolen

Det kan bli eksamen i kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og musikk: – Elevene får mulighet til å vise hva de kan i flere fag enn det dagens eksamensordning gir rom for, sier statsråden.

Publisert Sist oppdatert

Fra høsten skal det innføres nye eksamensordninger for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Bakgrunnen er de nye læreplanene som trer i kraft. Tirsdag sendes forslag til nye ordninger og regler ut på høring.

– Eksamen i praktiske og estetiske fag kan bidra til å heve statusen til disse fagene, mener kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Vurderer å droppe orden og oppførsel

Han sier at muligheten for å komme opp til eksamen i disse fagene har vært etterlyst fra flere hold.

Blant de konkrete forslagene

Eksamen i praktiske og estetiske fag

Innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene, slik at de blir en del av trekkordningen på ungdomstrinnet. Dette gjelder fagene kroppsøving, mat og helse, musikk og kunst og håndverk.

Nye eksamensformer

Foreslå muntlig-praktisk eksamen i stedet for muntlig eksamen i flere fag, også i grunnskolen.

Skriftlig-muntlig eksamen

Prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i flere fag.

Sentralt gitt eksamen

Endre skriftlige lokalt gitte eksamener i norsk på VG2, matematikk 1P-Y og 1T-Y til sentralt gitt eksamen.

Forenkler og tydeliggjør regelverket

Det omfatter blant annet tydeliggjøring av prinsippene for underveisvurdering og forholdet mellom underveis- og standpunktvurdering, og det ryddes i struktur og språk i forskriften.

– Samtidig får elevene mulighet til å vise hva de kan i flere fag enn det dagens eksamensordning gir rom for, sier han i en pressemelding.

Regjeringen ønsker også innspill på hvor mye standpunktkarakterer skal bety sammenlignet med en eksamenskarakter på vitnemålet.

«I dag er det slik at hvis elevene får karakteren 1 i standpunkt kan de likevel bestå faget hvis de får karakteren 2 eller bedre til eksamen. Flere mener dette er urimelig fordi det gir eksamenskarakteren mer verdi enn standpunktkarakteren», heter det i pressemeldingen fra departementet.

Ser på trekkordningen om eksamen

Sanner ber også om synspunkter på om karakterer i orden og oppførsel bør droppes. Et argument for å droppe disse karakterene er at de kan være til hinder for skolens sosiale læringsarbeid.

«Andre mener karakterene blant annet er et viktig virkemiddel i dette arbeidet», ifølge Kunnskapsdepartementet.

I dag blir elever trukket ut tilfeldig til eksamen i de fleste fag. I løpet av 10. klasse på ungdomsskolen og tre år på videregående risikerer noen å bli trukket ut flere ganger, mens andre færre.

Hvilke fag elevene kommer opp i, er også tilfeldig med dagens trekkordning.

– Vi ønsker gode innspill som kan bidra til å gjøre eksamensordningen mer forutsigbar og rettferdig, sier Sanner.

Om høringen

Høringen består av 4 ulike deler:

1. Forslag til endringer i forskrift om vurdering som følge av fagfornyelsen

2. Forslag til endringer i bestemmelser om eksamen

3. Forslag til endringer i eksamensordninger

4. Forslag til mindre endringer og forenklinger

Høringsfristen er 14. april.

Les høringsnotatene på Udir.no

Powered by Labrador CMS