74 millioner kroner til digitale læremidler

Regjeringen vil bruke 74 millioner kroner for å sikre en raskere utvikling av nye og digitale læremidler.

– Høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i skolen. Skal vi nå målene om at elevene skal lære mer og bedre, må skolen ha læremidler som er tilpasset de nye læreplanene. Regjeringen foreslår derfor å bruke rundt 74 millioner kroner for å sikre en raskere utvikling av læremidler og innkjøp av digitale læremidler, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Midlene er fordelt på denne måten:

* 10 millioner kroner i tilskudd til Sametinget for utvikling av samiske læremidler.

* 20 millioner kroner i tilskudd til utvikling av læremidler uten kommersielt grunnlag.

* 20 millioner kroner i tilskudd til innkjøp av digitale læremidler og styrking av tilskuddsordningen som er en del av Den teknologiske skolesekken.

* 23,75 millioner kroner til omdisponering av tilskudd til utvikling av digitale læremidler gjennom Den teknologiske skolesekken.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS