Lyser ut 23 millioner til utvikling av digitale læremidler

Nå kan produsenter av digitale læremidler søke om tilskudd. Potten er på 23,75 millioner kroner.

– Digitalisering i skolen handler om at elevene skal lære mer og lære bedre. Da er gode og kreative løsninger viktige. Tilskuddet på 23,75 millioner kroner skal særlig stimulere til nye og innovative læremidler, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Nye digitale læremidler skal tas i bruk når skolen får nye læreplaner høsten 2020.

– Det er ofte forbundet større risiko med å lage ting man ikke har sett før, derfor er det viktig at det statlige tilskuddet støtter opp under nyskaping og utvikling av smarte digitale løsninger. Samtidig er det selvfølgelig viktig at disse støtter godt opp under de nye læreplanene, sier Remen.

I pressemeldingen kommer det frem at Utdanningsdirektoratet vil prioritere søknader som er innovative og nyskapende og ivaretar intensjonene i Kunnskapsløftet 2020 (fagfornyelsen).

– Vi har valgt ut noen teknologier og løsninger som vi synes er særlig spennende. Dette gjelder for eksempel læremidler som tilpasser seg den eleven som bruker det. Men vi er også interessert i andre nyskapende teknologier og løsninger, uttaler Remen.

Tilskuddet til utvikling av digitale læremidler er en del av den femårige satsingen Den teknologiske skolesekken. I år har satsingen en ramme på over 130 millioner kroner totalt.

Tilskuddet lyses ut av Utdanningsdirektoratet.

Powered by Labrador CMS