Det er viktig å gi plass til det uformelle i den digitale undervisningen

Det er viktig at læreren gir rom for det uformelle samspillet i den digitale undervisningen, forteller en dansk forsker, som kommer med konkrete tips.

Publisert Sist oppdatert

Klasseromsledelse kan bli en utfordring når skolen gjøres heldigital og elevene er hjemme. Plassen for stillhet, småprat og refleksjon er satt under press i den digitale undervisningen, slår Lillian Buus fast. Hun forsker på digital undervisning og er doktorgradsstipendiat ved Via University College i Danmark.

Det er viktig at lærerne skaper rom for det uformelle samspillet, slår hun fast.

– Hvordan gir vi plass til tausheten når vi sitter i det digitale rom? Det virker vanskeligere å håndtere tausheten når den oppstår mellom oss digitalt enn når vi er sammen. Hvis du ber elevene reflektere over noe, bør du som lærer også trekke deg tilbake å gi dem tid, sier hun ifølge folkeskolen.dk.

Hun mener det er enkelt å trekke konklusjonen at elevene ikke trenger så mye tid som de gjør i en dialog på skolen.

– Men de må få tid til å tenke seg om før de sier noe, sier Buus og påpeker at det betyr mye for samarbeidet mellom lærer og elev i den digitale skolen.

Les denne: De yngste barna fikk minst oppfølging i hjemmeskolen under koronaepidemien

Når det er flere enn tre-fire elever blir det vanskelig å ha et uformell samvær enn det man klarer i et klasserom.

– Det er vanskelig å småprate. Det kan både bli effektiv undervisning, men på samme måte kan det stå i veien for god undervisning. Man må tenke på hvordan man løser dette, sier hun.

Forskningen hennes viser også at det er en stor ulempe at det er opp mot 28 personer i det virtuelle rommet.

– Da kan man ikke snu seg å si noe til sidemannen eller spørre læreren om noe, sier hun.

Baketimer og løpeklubber

Buus sier den enkelte lærer må finne en løsning som passer til den personen man er.

– Det er mange ulike løsninger. Det går an å ha en digital kontortid, eller for eksempel et tidsvindu på 10 minutter før og etter undervisningen hvor det er mulig å snakke og spørre. Men igjen handler det om å sette dette inn i faste rammer. Det er noe man må øve seg på, sier hun.

Når det kommer til å hjelpe elevene med å skape relasjoner innbyrdes i en digital hverdag, går det an å sette dem til å gjøre fysiske aktiviteter og at de deler erfaringer over skjermen.

– Jeg har hørt om felles baketimer eller løpeklubber hvor elevene planlegger løperuter. Læreren må legge opp til uformelle men faglige aktiviteter som hjelper elevene til å finne relasjoner, sier hun.

Hun påpeker at det er viktig å gi plass til ettertenksomhet og taushet.

– Vi er vant til summingen, og at man kan se elevene. Man føler seg ofte alene bak skjermen når det blir taust. Men det er som med små barn som gråter: gi dem litt tid, ikke gå til dem med en gang. La dem prøve å finne ut av det selv først.

Her er Buus’ fem tips for å gjøre den digitale undervisningen enda bedre

  1. Sett tydelige rammer rundt undervisningen
  2. Skap plass til det uformelle
  3. Lag variasjon i materiale og oppgaver
  4. Læring skjer også utenfor skjermen
  5. Styrk utvekslingen av erfaring mellom lærerne

Les utdypende om alle disse fem punktene i denne artikkelen på folkeskolen.dk

Powered by Labrador CMS