Kommunalminister Nikolai Astrup lover mer penger til kommunene.

Korona-kompesasjonen: Dekker ikke hver krone

Kommunalminister Nicolai Astrup lover kommunene mer penger. Men det blir ikke kompensert «krone for krone».

Publisert

Det skriver Klassekampen.

Den første korona-støtten ble fordelt ganske likt mellom norske kommuner. Når staten skal kompensere kommunene for ekstra-utgiftene i neste omgang vil de gi mer til kommunene som har hatt de største utgiftene og tapene. Men "krone for krone" blir det ikke.

– Målet er at den økonomiske støtta treffer så godt som mulig, men det blir vanskelig å ha et system som kompenserer hver enkelt kommune krone for krone, sier kommunalminister Nikolai Astrup til Klassekampen.

Det samme sa kunnskapsminister Guri Melby til Utdanningsnytt før helgen.

– Noen kommuner, spesielt de med lokale smitteutbrudd, har hatt ekstrautgifter til skyss, vikarer, ekstra lokaler eller i eldreomsorgen. Mens andre steder har man på langt nær hatt like høye utgifter. Arbeidsgruppa som kommunaldepartementet har satt ned skal komme med sitt grunnlag i midten av oktober, sa Melby.

Les også: Bergen forskutterer 12,5 millioner korona-kroner til private barnehager

– Ingen grunn til kutt

Seks av ti skoler oppga i en undersøkelse før sommeren at de ikke har fått dekket sine korona-utgifter. Men hverken Melby eller Astrup mener det er grunn til å kutte i skole på grunn av pandemien.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å trygge kommunene. De skal bli kompensert og det er ingen grunn til at de skal kutte i for eksempel skole nå. Påstanden om at de ikke har fått noen midler eller noen betryggelse er rett og slett ikke sann, sa Melby til Utdanningsnytt før helgen.

I mai anslo kommunenes interesseorganisasjon KS at fylker og kommuner kan komme til å tape opptil 27 milliarder kroner som følge av korona-krisa. Astrups har tidligere vist til at kommunene er tilført 16,5 milliarder kroner som følge av koronautbruddet. I tillegg har kommunene etter regjeringens beregninger økt sitt handlingsrom med 9 milliarder kroner som følge av lavere pris- og lønnsvekst.

– Det er ingen grunn til at skolene skal kutte i tilbudet som følge av koronautbruddet, sa Astrup til NTB i slutten av august.

Powered by Labrador CMS