Tillitsvalgt i UDF, Rune Lang, oppfordrer MDG til å ha større tillit til elevene.

UDF skuffet etter nei til ny inntaksordning:
– Tafatt av Oslo MDG

– I Utdanningsforbundet Oslo er vi skuffet over at Miljøpartiet de grønne ikke støtter å innføre en ny inntaksmodell til de videregående skolene, sier tillitsvalgt Rune Lang.

Publisert

– Vi i Utdanningsforbundet Oslo har gjennom flere vedtak på våre årsmøter gått inn for en ny inntaksordning for Oslos elever. Vi mener forslaget som nå foreligger om en blandingsmodell er et lite, men viktig skritt i riktig retning for å redusere segregeringen av elevgrupper i Osloskolen, sier Rune Lang.

Men 19. mai gikk Oslo MDG inn for å utsettes innføringen av denne modellen. Lang, som er kontaktperson for videregående opplæring i Utdanningsforbundet, Oslo, er skuffet. Han mener økte forskjeller i Osloskolen går utover både elever og lærere.

Han viser til at med dagens karakterbaserte inntak er det bare et fåtall av elevene som har mulighet til velge fritt hvilken videregående skole de ønsker å gå på. Den foreslåtte blandingsmodellen gir flere elever mulighet til å søke på alle skoler. Det ser han som en fordel.

Les også: Oslo MDG er splittet i synet på ny inntaksmodell og vil utrede flere

Synes MDG burde ha mer tillit til elever

Lang viser til at det i MDGs forslag til partiprogram for 2023 til 2027 står: «Forventninger og karakterpresset til elever i norsk skole er stort. Dette er spesielt en utfordring i Oslo.»

– Dersom MDG virkelig mener at stress og press er en utfordring for Oslos elever, da er det svært skuffende at de ikke går inn for å forsøke en ordning som forhåpentligvis kan lette på det presset. Det å innføre en modell som medfører at Oslos videregående skoler får bredere sammensatte elevgrupper, det er noe vi hadde forventet at MDG ville støtte, sier Lang.

– Mange av de som deltok i debatten på representantskapsmøtet mener at selv om karakterbasert inntak ikke er perfekt, så er det tross alt den beste løsningen. Hva mener du om det?

– Det er overraskende hvor kategoriske mange er sin argumentasjon for å beholde det karakterbaserte inntaket vi har i dag. De kan umulig ha lyttet til forskere som har dokumentert at segregeringen har økt helt siden den ordningen ble innført i 2009. Motstanderne av blandingsmodellen mener at dersom man endrer inntaksordningen så vil elevene slutte å arbeide med fagene og de vil være mindre motiverte til å lære. Det synes jeg vitner om sterk mistillit til elevene i Osloskolen.

Elevresultatene i Osloskolen tilsier at det ikke er noen grunn til en slik mistillit, mener Lang.

Les også: Blandingsmodellens svakheter

Handal mener ny modell bør få en sjanse

Flere fagforeninger har gitt sin støtte til endring av inntakssystemet i Oslo.

I en felles uttalelse undertegnet av LO Oslo og fylkeslagene til Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, og Fagforbundet står det: «Inntaksordningen til videregående skole må gjøres om. Vi krever en inntaksordning som ikke skaper A- og B-skoler.»

I Utdanning skriver Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, dette om blandingsmodellen:

«Ingen kan vite sikkert hvordan en slik ny modell vil virke fordi alle slike modeller vil påvirke elevenes søkeradferd. Og det kommer garantert til å bli strid om modellen fordi den truer noens interesser. Den vil heller ikke tilfredsstille alle Utdanningsforbundets prinsipper for inntaksmodeller i like stor grad. Men dersom den kan bidra til i noen grad å gi en mer mangfoldig sammensetning av elevmassen, bør den få en sjanse.»

Powered by Labrador CMS