Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) vil ha ny inntaksmodell i Oslo. Rauand Ismail fikk MDG Oslo til å stemme for å vente.

MDG Oslo satte en stopper for ny inntaksmodell i videregående

På representantskapsmøtet i MDG Oslo fikk blandingsmodellen, som SV og Ap har stemt for enstemmig, ikke flertall. MDG vil diskutere nye modeller videre.

Publisert Sist oppdatert

Miljøpartiet de grønne i Oslo er nå i gang med sitt programarbeid. I forbindelse med det arbeidet ønsker de å få utredet videre en ny inntaksmodell for Osloskolen. Flere av delegatene talte varmt for å støtte blandingsmodellen som både SV og Ap har stemt for enstemmig på sine representantskapsmøter. Oslo Ap kaller den mulighetsmodellen.

Blant dem som snakket varmt for mulighetsmodellen var det flere delegater fra bydelene Stovner og Søndre Nordstrand. Men delegater fra ulike bydeler kom også med forskjellige argumenter for å beholde dagens karakterbaserte inntak. Dessuten tok noen til orde for en ren loddtrekningsmodell, slik de har hatt i flere tiår i Amsterdam. To av delegatene ba om at loddtrekning utredes videre.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sa i sin innledning at hun synes det er fornuftig at MDG Oslo har en bred politisk prosess internt, der de går inn på de ulike modellene og drøfter dem. Men hun sa samtidig at byrådet allerede har hatt en lang politisk prosess på ny inntaksordning og hun listet også opp grunnene til at hun vil at man forlater det rene karakterbaserte inntaket som Oslos videregående skoler har hatt siden 2009. Hennes argumenter er først og fremst at dagens modell har ført til økt segregering og det som kalles A- og B-skoler.

Gruppeleder i MDG Oslo, Eivind Trædal, er blant dem som ønsker blandingsmodellen. Mens Rauand Ismail som sitter i Kultur- og utdanningsutvalget, og er MDGs utdanningspolitiske talsperson, rådet representantskapsmøtet til ikke å fatte noen beslutning om modell nå. Trædal på sin side, mente at MDG Oslo da i realiteten har gitt fra seg muligheten til å innføre en ny inntaksmodell for de videregående skolene i Oslo.

Dette ble vedtatt: «Byråden for oppvekst og kunnskap har nå signalisert at en ny inntaksmodell ikke kan innføres før i 2024. Enigheten i byrådssamarbeidet er å utrede saken og det har vi gjennomført. Oslo MDG vil derfor ta stilling til en slik endring i vår ordinære programprosess før lokalvalget. Vi mener byrådet raskt må utforske flere tiltak for å hjelpe elevene som står i fare for å falle fra.»

Powered by Labrador CMS