Det er inntaksmodellen som er problemet

Debatt: Dagens inntaksmodell til videregående skole er en ulikhetsmaskin. Derfor trenger vi en ny.

Publisert

Frps Bjørn Revil skriver i Utdanningsnytt at det er et problem at noen av de videregående skolene i Oslo har få søkere. Det er jeg helt enig i. Og det er nettopp derfor jeg ønsker å innføre en ny inntaksmodell. 

Alle de videregående skolene i Oslo er gode skoler med dyktige ansatte. Men dagens rent karakterbaserte inntaksordning skaper i sin natur et hierarki blant skolene, der noen kun er åpne for elever med toppkarakterer, mens noen nesten ikke har søkere. 

Det var etter at et borgerlig byråd innførte rent karakterbasert inntak til videregående skole i 2009, at forskjellene mellom skolene i Oslo begynte å øke. I 2009 lå skolen med lavest poenggrense for å komme inn på studiespesialisering på 25,3 mens høyeste grense var 48,1. Til sammenlikning var det i 2022 fire skoler som ikke hadde noen nedre poenggrense (alle søkere kom inn), mens skolen med høyest poenggrense lå på 53,6.

Slik ønsker ikke vi å ha det. Oslo er en delt by, og dagens inntaksordning til de videregående skolene bidrar til å forsterke gapet mellom elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn – og mellom skolene.

Vi skaper ikke gode og mangfoldige miljøer for læring ved at elever med toppkarakterer klumper seg sammen på noen skoler, mens andre skoler nesten ikke har primærsøkere. Det er ikke bra for skolene. Og det er ikke bra for elevene. Derfor vil byrådet innføre en ny inntaksordning, som gir alle elever en reell mulighet til å komme inn på alle skoler i byen og bidrar til en bedre miks av elever.

Det går bedre enn noen gang i Oslo-skolen. Den nylig lanserte «Ung i Oslo»-undersøkelsen viser at trivselen blant elevene øker og at færre forteller om ensomhet og psykiske plager. I tillegg viser de nasjonale prøvene at Oslo gjør det klart bedre enn alle andre fylker i landet på alle prøver og alle trinn. 

Samtidig har karaktersnittene og elevenes grunnskolepoeng økt jevnt siden vi inntok byrådskontorene, og stadig flere fullfører videregående opplæring. Med en ny inntaksordning vil vi også sørge for muligheter og valgfrihet for flere elever.

De borgerliges karakterkonkurranse har ført til et stadig økende gap mellom de videregående skolene i Oslo. Det ønsker vi å gjøre noe med. 

Powered by Labrador CMS