Inntakssystem karakterbasert

– SVs inntaksmodell er vanskelig å forstå

Debatt: – Etter åtte år med rødgrønt styre har forskjellen mellom Osloskolene blitt så stor at nesten ingen søker på de minst populære skolene.

Publisert Sist oppdatert

I Utdanningsnytt mandag truer SV med at en sosialistisk valgseier vil føre til at karakterbasert inntak skiftes ut med en hybridmodell som er vanskelig å forstå og som elevene selv ikke ønsker. Tidligere i år uttrykte Elevorganisasjonen i Oslo tydelig at de ikke ville ha modellen, og jeg skjønner elevene godt.

Hybridmodellen har den logiske svakheten at av to elever som søker på den samme videregående skolen så kan den med svakest karakterer gå foran. Det vil trolig oppleves som urettferdig for eleven med de beste karakterene. Særlig motiverende er heller ikke en slik løsning.

Det viktigste perspektivet i debatten forsvinner likevel helt, nemlig at etter åtte år med rødgrønt styre har forskjellen mellom Osloskolene blitt så stor at nesten ingen søker på de minst populære skolene. Det er først og fremst der urettferdigheten ligger, ikke i inntaksmodellen, men at det er en rekke skoler som ikke fungerer godt nok og som elevene unngår.

Elever ønsker seg skoler med trivsel, orden og ro i klassen. Dette er spesielt viktig for de svakeste elevene, som kanskje er de med mest behov for trygge rammer og arbeidsro. Da er det leit at byrådets svar er å jobbe for avskaffelse av orden og oppførselskarakterene samt utvanne eksamensordningen. At man i tillegg la frem en handlingsplan mot vold og trusler i skolen som absolutt ikke var tydelig nok, og som de ansattes organisasjoner hadde flere innvendinger mot, gjør ikke situasjonen bedre.

I en ideell Osloskole vil kvaliteten på alle skolene være så god at det er elevenes fagvalg som bestemmer hvor man velger å gå og da ville ingen protestert mot et fritt skolevalg. Men det krever rett og slett andre veivalg enn det det sittende byrådet foretar.

Powered by Labrador CMS