Medlem i Finansutvalget i bystyret Bjørn Revil (FNB) håper på bredt flertall for å løse Saers-saken

Tror på løsning i Saers-saken

Den 13. januar skal mulig erstatning til den voldsutsatte læreren Clemens Saers opp i Finansutvalget. Bystyrerepresentant Bjørn Revil (FNB) er fornøyd med at Clemens Saers selv og hans advokat får møte.

Publisert Sist oppdatert

Lærer Clemens Saers ble i 2014 utsatt for vold fra en elev da han var lærer ved Oslo Handelsgymnasium. Det private forslaget om å gi Saers erstatning ble levert av Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) 27. oktober i 2021.

Revil som er medlem i Finansutvalget skal delta i behandlingen av saken 13. januar. På møtet har Clemens Saers bedt om å få orientere sammen med sin advokat. Det har han fått ja til.

– Jeg er glad for at Clemens Saers denne gangen får anledning til å legge fram sitt syn for Finansutvalget. Saers vil møte med sin advokat. Mitt håp nå er bred politisk oppslutning om å gi Saers en unnskyldning for måten han er blitt behandlet på av sin arbeidsgiver Oslo kommune i etterkant av voldshendelsen, samt at Saers endelig får en erstatning, sier Revil til Utdanningsnytt.

Han legger til at han mener saken er alvorlig og at det er på høy tid at den blir avsluttet. Revil fremmet et lignende forslag for bystyret i 2019. Men det fikk ikke flertall.

Saers-saken i bystyret

Forslag fra Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) i 2019:

1. Oslo kommune beklager overfor Clemens Saers at han ble utsatt for en alvorlig voldshandling i forbindelse med at han utførte sitt arbeid som lærer.

2. Oslo kommune dekker begge parters saksomkostninger i sin helhet.

Forslaget var opp i Oslo bystyre 15. mai 2020. FNB fikk kun støtte fra Frp og Sp og forslaget fikk dermed ikke flertall.

Forslag fra Mehmet Kaan Inan i Høyre oversendt fra Kultur- og utdanningsutvalget i oktober 2021:

1. Bystyret ber byrådet kompensere læreren Clemens Saers med 350.000 kroner i billighetserstatning

2. Bystyret ber byrådet sende en beklagelse til læreren Clemens Saers for Oslo kommunes behandling av læreren og prosessen siden overfallet

Det var flertall i Forretningsutvalget for å sette saken på sakskartet til bystyremøtet 15. desember. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet, men er sendt tilbake til byrådet og Finansutvalget.

Forslag fra Bjørn Revil i Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) i oktober 2021:

1. Oslo kommune beklager at læreren Clemens Saers ble utsatt for en alvorlig voldshandling mens han var på jobb for kommunen.

2. Kommunen beklager også måten Saers har blitt behandlet på i tiden etter overfallet.

3. Kommunen frafaller alle økonomiske krav mot Saers.

4. Kommunen innrømmer Saers en oppreisningserstatning på 250.000 kroner.

Forslaget skal behandles i Finansutvalget i 13. januar 2022. Deretter skal Saers-saken opp i bystyret i februar i 2022.

Høyre har fremmet forslag om å gi Clemens Saers billighetserstatning. Det skjedde i oktober 2021, få dager før Bjørn Revil leverte inn sitt nyeste forslag. Forslaget som ble fremmet av Mehmet Kaan Inan (H) fikk støtte fra Eivor Evenrud i Rødt. Hun er leder av Kultur- og utdanningsutvalget.

Forslaget fra Høyre om å behandle Saers-saken i bystyret 15. desember fikk flertall i Forretningsutvalget. Men under bystyremøtet 15. desember ble det klart at Venstres Hallstein Bjercke mente det var behov for en grundigere behandling. Bjercke stemte dermed sammen med byrådspartiene om å utsette behandlingen av Saers-saken til 2022.

Det medførte at Høyres forslag ikke ble realitetsbehandlet, men videresendt til Finansutvalget.

Digitalt møte om saken lukkes

I Finansutvalgets møte 13. januar skal byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) møte for å orientere og svare på spørsmål om Clemens Saers-saken. Til dette møtet vil også Kommuneadvokaten bli invitert.

Clemens Saers har selv skrevet til Finansutvalget og bedt om et møte med utvalget i tilknytning til utvalgets behandling av saken. Utvalgsledelsen har lagt opp til at dette skjer i etterkant av byrådens orientering. Møtet i Finansutvalget 13. desember avholdes digitalt.

Lederen for Finansutvalget Andreas Halse, fra Arbeiderpartiet, sier til Utdanningsnytt at den delen av Finansutvalgets møte som skal omhandle Saers-saken trolig vil bli lukket.

– Vi som sitter i Finansutvalget skal få en orientering både fra byråden og fra kommuneadvokaten om Saers-saken. I den delen av møtet vil det sannsynligvis kun være Finansutvalgets medlemmer til stede, sier Halse.

Lukking av den delen av møtet begrunnes blant annet med at Saers-saken handler om forholdet mellom Oslo kommune som arbeidsgiver og Clemens Saers som arbeidstaker.

I praksis betyr det at Clemens Saers og hans advokat neppe får anledning til å være tilstede når kommuneadvokaten orienterer Finansutvalget om Saers-saken. Men Halse tror Saers og hans advokat vil få anledning til å lytte til byrådens orientering i etterkant av møtet.

– Kanskje en begynnelse

Utdanningsnytt har også spurt Clemens Saers om hans reaksjon på svaret han fikk etter å ha sendt inn en skriftlig forespørsel om å få orientere Finansutvalgets medlemmer om sin sak.

– Jeg er innvilget hele 15 minutter. Det står i svaret. Dette er kanskje en begynnelse, sier Saers.

I desember uttalte han til Utdanningsnytt at han er skuffet over at saken hans nok en gang kan havne bak lukkede dører. Da sa han: «– Det at min sak nå sendes tilbake til et lukket møte i Finansutvalget, dit også Kommuneadvokaten – min motpart i to rettsinstanser – inviteres, er ikke betryggende.»

Men nå øyner han altså et visst håp om at noe kan komme til å skje i februar.

Om den videre saksgangen i bystyret sier Andreas Halse at Finansutvalget kommer til å behandle Saers-saken en gang til i begynnelsen av februar. Deretter blir den oversendt bystyret som etter planen skal behandle Saers-saken i slutten av februar i 2022.

Powered by Labrador CMS