– Undersøkelsen viser hvor mange barn det er per ansatte når vi tar hensyn til turnus, sykdom og annet fravær. Det kan gi et mer virkelighetsnært bilde av bemanningssituasjonen i barnehagene enn annen statistikk, sier Jon Martin Sjøvold i Rambøll. Ill. foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
– Undersøkelsen viser hvor mange barn det er per ansatte når vi tar hensyn til turnus, sykdom og annet fravær. Det kan gi et mer virkelighetsnært bilde av bemanningssituasjonen i barnehagene enn annen statistikk, sier Jon Martin Sjøvold i Rambøll. Ill. foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Ny rapport: For få ansatte og pedagoger i barnehagene

I ett av fem tilfeller er det ingen pedagoger til stede i barnegruppene i norske barnehager, viser en ny rapport fra konsulentselskapet Rambøll. – Dette kan slå ut negativt for de mest sårbare barna, sier forsker.

Publisert

Hvordan står det egentlig til med bemanningen i norske barnehager? Det er ett av flere spørsmål konsulentselskapet Rambøll har undersøkt i en ny rapport laget på oppdrag for Utdanningsforbundet. 

Ikke så bra, viser rapporten. Rambøll har spurt barnehageansatte om hvor mange ansatte og barnehagelærere som er til stede i barnegruppene på tre ulike tidspunkter i løpet av dagen, eller observasjoner som Rambøll referer til.

Rapporten viser blant annet at:

* I 51 prosent av observasjonene er det flere enn tre barn per voksen i småbarnsgruppene. 

* I 31 prosent av observasjonene er det over ni barn per ansatt med pedagogisk utdannelse i småbarnsgruppene. 

* I én av fem observasjoner er det ikke pedagogisk utdannet personale til stede i barnegruppene.

– Jo større grupper, jo mer komplekst blir det, selv om det er samtidig er flere ansatte. Dette går ut over omsorgen, sier førstelektor Ellen Os ved Oslo Met – Storbyuniversitetet til Utdanning.  

 

Tar hensyn til flere faktorer

Seniorkonsulent i Rambøll, Jon Martin Sjøvold, sier denne undersøkelsen kan gi et mer virkelighetsnært bilde av bemanningen i norske barnehager.

– Undersøkelsen viser hvor mange barn det er per ansatte når vi tar hensyn til turnus, sykdom og annet fravær grunnet eksempelvis administrative eller praktiske oppgaver de ansatte må utføre. Slik sett gir undersøkelsen kanskje et mer virkelighetsnært bilde av bemanningssituasjonen i barnehagene enn annen tilgjengelig statistikk, sier Sjøvold til Utdanning.

Utdanningsdirektoratet skriver på sine hjemmesider at «Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Pedagognormen stiller krav om en pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år». Rambølls undersøkelse viser altså at i 51 prosent av observasjonene brytes bemanningsnormen for de yngste barna.

Undersøkelsen er utført før de nye bemannings- og pedagognormene trådte i kraft. Ifølge Utdanningsdirektoratet må barnehagene innfri den nye bemanningsnormen innen 1. august 2019, mens fristen for å oppfylle pedagognormen gikk ut 1. august i år.

 

 

– Står dårligst til hos de yngste

– Forhåpentligvis ville en undersøkelse utført i dag vist en noe høyere bemanning, sier 2. nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås til Utdanning. 

 Hun sier at det er langt igjen før bemanningen er god nok i alle norske barnehager. 

– Det som er verdt å legge merke til, er at det står dårligst til hos de yngste barna. Det er de som trenger høyest voksentetthet, sier Valås. 

Hun sier at rapporten generelt underbygger det Utdanningsforbundet har fått signaler om i lang tid fra sine medlemmer i barnehagesektoren. 

– Det er for store barnegrupper, for få ansatte, og for få barnehagelærere til stede, sier hun. 

– Hva tenker du om en bemanningsnorm som gjelder hele åpningstiden? 

– Vi ønsker dette, men realiteten er at det er svært høye kostnader knyttet til dette, og dermed ikke realistisk på kort sikt. Ideelt sett burde normen gjelde for hele åpningstiden, og vi vil jobbe for at midlene til dette gradvis økes, slik at det kan oppnås på sikt, sier hun. 

 

 

Lignende funn

Førstelektor Ellen Os har selv med vært med på et forskningsprosjekt hvor de har kartlagt 206 barnehager, og blant annet sett på gruppestørrelsene. 

Hun sier at funnene i Rambølls undersøkelse er «som forventet».

Os sier at deres undersøkelser også fant store variasjoner i barnegruppene. 

– Barnehagelærerne i vår undersøkelse uttrykker at de trenger nok folk gjennom hele dagen, og at det er for store variasjoner i bemanningen i løpet av dagen. Særlig er det problematisk at det ofte kun er én ansatt til stede om morgenen når barna skal skilles fra sine foreldre. Dette er ikke noe gunstig, sier Os. 

– Hva kan det føre til? 

De fleste barna i norske barnehager klarer seg godt, men samtidig kan lavere barnehagekvalitet slå ut negativt for sårbare barn. Det er vanskelig for barn med vanskelige hjemmeforhold, sier hun. 

Rambølls undersøkelse viser at i 44 prosent av observasjonene er det ingen pedagoger til stede klokken 16.15.

– Det burde være pedagogisk personale til stede hele dagen. Det er problematisk at de har så mange andre oppgaver som gjør at de trekkes bort fra det pedagogiske arbeidet, sier Os.

 

– Et sjansespill

Caroline Marita Omberg er initiativtakeren til aksjonen «Foreldreopprøret 2018». Hun sier tallene fra Rambøll «viser det både foreldre og barnehageansatte ropte ut om til politikere i hele våres». 

– Det er et sjansespill om det er nok voksne til stede, og om det er nok pedagogisk ansatte til stede, sier hun.

Omberg ønsker en bemanningsnorm for hele åpningstiden.

– En bemanningsnorm for hele åpningstiden vil koste 14 milliarder kroner – det er en del penger? 

– Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan de har regnet ut det. Å bemanne ut ifra et absolutt minimum gjør barnehagen veldig sårbar, ettersom den reelle bemanningen da blir lavere enn minimum svært mye av tiden. Det skulle bare mangle at man ikke er pålagt å legge inn en buffer. Jeg tviler på at det koster 14 milliarder. Med de summene som brukes på psykisk helse i dette landet, så er det uansett godt dokumentert at investering i tidlig innsats lønner seg, sier hun. 

 

– Bemanningsnormen er i gjennomsnitt allerede oppfylt

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg, (H) sier det er viktig at barn i alle barnehager har nok trygge voksne rundt seg.

– Derfor har vi strammet inn pedagognormen og innført en bemanningsnorm. Samtidig må barnehagene ha fleksibilitet til å tilpasse seg barnegruppen, aktiviteter og barnehagehverdagen. Derfor er kravene på barnehagenivå, ikke på barnegruppenivå, skriver Sjøberg i en e-post til Utdanning.

Hun sier at behovet for flere barnehagelærere og økt bemanning på grunn av de nye kravene beregnes på nasjonalt nivå. Hun peker også på at Rambøll-undersøkelsen ble gjort i 2017, og normene ble innført først 1.8.2018.

– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun, og legger til:

– Bemanningsnormen er i gjennomsnitt allerede oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene, mens kommunene fikk 424 millioner kroner i rammetilskudd i 2018 for å oppfylle kravet om flere barnehagelærere, sier hun. Sjøberg legger til at høsten 2018 fikk små barnehager som ville streve med å innfri bemanningsnormen et tilskudd på totalt 100 millioner kroner.

– Hva mener regjeringen må til for å sørge for at de nye normene også oppfylles i «barnehagehverdagen», når sykdom hos ansatte, planleggingsarbeid, og turnuser i barnehagen gjør at det ikke er nok pedagoger eller ansatte til stede?

– Vi har flere bestemmelser som rammer inn bemanningen i barnehagene, og det er en avveining hvor detaljerte bestemmelser vi skal ha når vi også vet at barnehagene ønsker noe fleksibilitet for å skape gode barnehagedager med aktiviteter som tur, svømming eller kulturtilbud, sier hun.

 

Saken er oppdatert 17.10 kl 1425 med kommentar fra KD (nederst i saken). Red.

 

Powered by Labrador CMS