Retten har bestemt at Trondheimsbarnehage må stenge

Staten vant fram i saken mot Gnist Trøa. Barnehagen må stenge dørene 1. mars, men barnehagen anker kjennelsen.

Publisert

Sør-Trøndelag tingrett hadde satt av to dager for å avgjøre om barnehagen kunne holde åpent eller måtte stenge i påvente av rettsaken.

Vedtaket om å stenge barnehagen ble først fattet av Trondheim kommune, dernest Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

I en forføyningssak over to dager møttes partene for å argumentere for og imot stenging av barnehagen. Barnehageeierne ønsker å drive videre fram til partene møtes i retten neste gang, skriver barnehage.no.

Nå er avgjørelsen klar: Staten vant frem, og barnehagen må da stenge dørene 1. mars.

«På bakgrunn av ovennevnte vurdering har retten kommet til at Gnist Trøa ikke har sannsynliggjort at fylkesmannens vedtak, eller det underliggende kommunale vedtaket med pålegg om retting, er forvaltningsrettslig ugyldig. Gnist Trøa har da ikke sannsynliggjort sitt hovedkrav og kan da ikke få medhold i sitt forføyningskrav om utsatt iverksettelse av fylkesmannens vedtak. Begjæringen om midlertidig forføyning tas etter dette ikke til følge,» heter det i kjennelsen, som er på i alt 41 sider.

Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten.

– Det kommer vi til å gjøre, bekrefter advokat Runar Homble til barnehage.no, som representerer Gnist Barnehager AS.

Powered by Labrador CMS