Hver barnehagestyrer i Oslo har fått ansvar for flere barn og flere ansatte siden 2008, viser en ny kartlegging. Illustrasjonsfoto: Hans Skjong
Hver barnehagestyrer i Oslo har fått ansvar for flere barn og flere ansatte siden 2008, viser en ny kartlegging. Illustrasjonsfoto: Hans Skjong

Styrere har fått ansvar for flere barn og ansatte

Antallet barn og ansatte som hver enkelt styrer i de kommunale barnehagene i Oslo har ansvar for, har økt betydelig siden 2008.

Publisert

I 2016 hadde hver enkelt styrer i de kommunale barnehagene i Oslo fått ansvar for 19,9 årsverk i gjennomsnitt. Det er 4,8 flere årsverk enn i 2008. På samme tid hadde hver styrer i gjennomsnitt fått ansvar for 62 534 flere oppholdstimer for barn.

Det er konklusjonen i undersøkelsen «Kartlegging av ledelsen i kommunale barnehager i Oslo kommune» som Oslo Economics har laga for Byrådsavdelinga for kunnskap og oppvekst i Oslo.

«Det er svært varierende i hvilken grad styrerne opplever at de har nok tid til å utføre oppgavene», heter det i undersøkelsen.

 

Ønsker en norm for antall barn per styrer

– Vi håper denne rapporten er begynnelsen på en prosess der vi ender opp med å få en norm for tallet på barn og ansatte en styrer kan ha ansvar for, sier Stine Sund i Utdanningsforbundet Oslo til Utdanningsnytt.no, og viser til at hver bydel nå har fått i oppdrag å vurdere bruken av barnehagestyrerne.

Gjennomsnittstallet for ansatte som styrerne hadde ansvar for, økte jamt og trutt med 3,5 prosent hvert år mellom 2008 og 2016. Tallet for oppholdstimer for barn økte med 3,7 prosent i året i samme tidsrom.

 

Økningen er sterkest i Oslo

Antallet ansatte og barn per styrer har økt mer i Oslo enn i de ni andre største kommunene i landet. I 2008 hadde de kommunale barnehagestyrerne i Oslo ansvaret for like mange barn og ansatte som gjennomsnittet i de ti største kommunene. Åtte år etter lå de 25 prosent over gjennomsnittet.

I mandatet for undersøkelsen sier Byrådsavdelinga for oppvekst og kunnskap at ledelse er viktig for at barnehagene skal kunne ivareta barns behov. Derfor ønsker de denne undersøkelsen. Det har ikke vært mulig for Utdanningsnytt.no å få en kommentar fra politisk ledelse i avdelinga.

Se hele rapporten her

 

Powered by Labrador CMS